Show simple item record

Dynamic reconfiguration with Atmel FPSLIC

dc.contributor.advisorFedra, Zbyněkcs
dc.contributor.authorJančík, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:52:40Z
dc.date.available2018-10-21T16:52:40Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationJANČÍK, M. Dynamická rekonfigurace s Atmel FPSLIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31127cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2317
dc.description.abstractTato práce popisuje platformu Atmel FPSLIC, která je tvořeny pomocí hradlových polí FPGA a mikrořadiče AVR. Je zde i popsán vývojový kit STK594 a jeho možnosti programování, ať hradlového pole FPGA, tak také mikrořadiče AVR. Také je popsán samotný obvod AT94K. Tento obvod je možné programovat jazykem VHDL (pole FPGA) nebo pomocí assembleru a jazyka C pro mikrořadič. Toto vše umožňuje sloučit do jednoho výstupního souboru pomocí programu System Designer, který obsahuje sadu softwarových nástrojů pro dané programové jazyky a generování celého obvodu. Práce dále popisuje jednoduchou aplikaci pro obě části platformy. Také je zde věnováno popisu dynamické rekonfigurace hradlové části tohoto obvodu.cs
dc.description.abstractThis study describes the platform Atmel FPSLIC, which is created by means of the logic arrays FPGA and the micro-sequencer controller AVR. The developmental kit STK594 is described here as well, with its programming possibilities, as for the logic arrays FPGA, as for the micro-sequencers AVR. Also the separate circuit AT94K is described there. This circuit can be programmed by the language VHDL (the field FPGA), or by means of the assembler and language C for the micro-sequencer. All this can be integrated into the one output file by means of program System Designer, comprising a set of software tools for given programming languages and for generation of the whole circuit. Furthermore, the study describes a simple application for the both platform parts. Also the description of the dynamic reconfiguration of the circuit gate part is included.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectATMEL FPSLICcs
dc.subjectDynamická rekonfiguracecs
dc.subjectAT94Kcs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjectassemblercs
dc.subjectATMEL FPSLICen
dc.subjectDynamic reconfigurationen
dc.subjectAT94Ken
dc.subjectVHDLen
dc.subjectassembleren
dc.titleDynamická rekonfigurace s Atmel FPSLICcs
dc.title.alternativeDynamic reconfiguration with Atmel FPSLICen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:30cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31127en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:37:07en
sync.item.modts2020.03.31 15:20:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHanák, Pavelcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record