Show simple item record

Sewage sludge and sediments evaluation via ecotoxicity tests

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorOndrová, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:02Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:02Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationONDROVÁ, J. Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other58482cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23400
dc.description.abstractSedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými procesy, k jejich vzniku z velké části člověk také přispívá. Sedimenty a kaly mohou být vzhledem ke svým vlastnostem a původu rezervoárem mnoha kontaminantů. V současné době je podporováno využití sedimentů a kalů například k rekultivacím nebo jako přirozeného hnojiva. Po aplikaci na půdu může z těchto matric dojít k uvolnění kontaminantů do prostředí. Proto je důležité zabývat se jejich případnými ekotoxickými účinky. Sedimenty a kaly byly ekotoxikologicky zhodnoceny prostřednictvím biotestů s vodným výluhem a biotestů v kontaktním uspořádání. Pro provedení biotestů s vodným výluhem byly použity organismy Daphnia magna, Thamnocephalus platyurus, Sinapis alba a Lemna minor. Biotesty v kontaktním uspořádání byly provedeny na organismech Heterocypris incongruens, Lactuca sativa a Eisenia fetida.cs
dc.description.abstractSediments and sewage sludges are part of the environment. Sewage sludges are formed in wastewater treatment plants as solid residues after water purification, therefore they have antropogenic origine. Although the sediment are formed by natural processes, humans also contribute to their formation. Sediments and sewage sludges can be a reservoir of a number of contaminants, due to their properties. Utilisation of sediments and sewage sludges as material for recultivation or a natural fertilizer is currently supported. But after application to the land, contaminants can be released to the environment. The consideration of ecotoxicological effects of sediments and sewage sludges is very important. Sediments and sewage sludges were ecotoxicologicaly evaluated by bioassays with water leacheate and by whole sediment bioassays. Daphnia magna, Thamnocephalus platyurus, Sinapis alba and Lemna minor were used to perform tests with water leacheate. Heterocypris incongruens, Lactuca sativa and Eisenia fetida were used to perform whole sediment tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsedimentycs
dc.subjectčistírenské kalycs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjectbiotestycs
dc.subjectsedimentsen
dc.subjectsewage sludgeen
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjectbiotestsen
dc.titleHodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicitycs
dc.title.alternativeSewage sludge and sediments evaluation via ecotoxicity testsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.modified2013-06-07-14:05:46cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid58482en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:44en
sync.item.modts2019.05.18 10:07:16en
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record