Show simple item record

Optimalization of operating costs machining of process

dc.contributor.advisorProkop, Jaroslavcs
dc.contributor.authorDostálová, Markétacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:20Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationDOSTÁLOVÁ, M. Optimalizace operačních nákladů obráběcího procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63313cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23441
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá operačními výrobními náklady v procesu obrábění a jejich následnou optimalizací. V prvé části jsou specifikovány jednotlivé nákladové položky, které vstupují do procesu obrábění. Tyto položky jsou dále kvantifikovány, z čehož jsou získány celkové operační náklady. Dále je popsána optimalizace operačních výrobních nákladů podle kritérií minimálních výrobních nákladů a maximální výrobnosti. Praktická část práce se zabývá následnou aplikací jednotlivých kritérií na konkrétních příkladech. K práci je přiložené CD s programovými přílohami. Cílem práce je nalezení optimální kombinace řezné rychlosti, trvanlivosti řezného nástroje a volby technologie obrábění tak, aby zvolené kritérium platilo.cs
dc.description.abstractThis work deals with operating production costs in machining process and further optimalization. In the first chapter, individual costs items which are related to machining process are specified. These cost items are quantified and total production costs are acquired. Optimalization of operation production costs are described for criterion of minimal production costs and criterion of maximal productivity are described in next chapter. Practical part of this work is focused to apply each individual criterion in practical example. There is CD with programs attached to this work. The goal is to find optimal combination of cutting speed, sufficient life time of cutting tool and suitable cutting technology so that chosen criterion can be acceptable.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObráběcí procescs
dc.subjectoperační výrobní nákladycs
dc.subjecttrvanlivost řezného nástrojecs
dc.subjectřezná rychlostcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectMachining processen
dc.subjectoperating production costsen
dc.subjectlife time of cutting toolen
dc.subjectcutting speeden
dc.subjectoptimalizationen
dc.titleOptimalizace operačních nákladů obráběcího procesucs
dc.title.alternativeOptimalization of operating costs machining of processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-24-15:08:16cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63313en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:19:17en
sync.item.modts2021.11.12 11:27:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jaký je původ koeficientu m? Na základě čeho by mohla být určena trvanlivost T? Jaká kritéria by musela být použita pokud dostanu k dlouhodobé zakázce, paralelní krátkodobou omezenou časem? Jaké jsou kroky vedoucí ke zjištení výhodnosti? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record