Show simple item record

Application of mosses and lichnes for the evaluation of presence of the metals in the environment

dc.contributor.advisorKomendová, Renatacs
dc.contributor.authorPavlovičová, Adriánacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:45:19Z
dc.date.available2018-10-21T21:45:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPAVLOVIČOVÁ, A. Využití mechů a lišejníku pro hodnocení přítomnosti kovů v ekosystému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other58440cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23448
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá využitím mechů a lišejníků jako rostlinných bioindikátorů k hodnocení znečištění životního prostředí kovy. Definuje zdroje kovů v životním prostředí, popisuje morfologii jednotlivých druhů mechů a lišejníků. V poslední části se zmiňuje o metodách aktivního biomonitoringu, při kterých se využívají mechy i lišejníky, a navrhuje konkrétní druhy mechů a lišejníků, které by se daly použít k hodnocení znečištění životního prostředí platinovými kovy.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the use of mosses and lichens as plant bioindicators, to assess environmental pollution by metals. Defines the sources of metals in the environment, describes the morphology of species of mosses and lichens. The last part refers to methods of active biomonitoring which use mosses and lichens and proposes concrete species of mosses and lichens, which could be used to assess environmental platinum metal pollution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiomonitoringcs
dc.subjectrostlinné bioindikátorycs
dc.subjectmechycs
dc.subjectlišejníkycs
dc.subjectkovycs
dc.subjectbiomonitoringen
dc.subjectplant bioindicatorsen
dc.subjectmossesen
dc.subjectlichensen
dc.subjectmetalsen
dc.titleVyužití mechů a lišejníku pro hodnocení přítomnosti kovů v ekosystémucs
dc.title.alternativeApplication of mosses and lichnes for the evaluation of presence of the metals in the environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-19-10:05:28cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid58440en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:00:29en
sync.item.modts2020.03.30 13:22:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record