Show simple item record

Optimization of Slab Concasting Via Numerical Model of Temperature Field

dc.contributor.advisorKavička, Františekcs
dc.contributor.authorMauder, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:37Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:37Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMAUDER, T. Optimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomoci numerického modelu teplotního pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other59613cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23570
dc.description.abstractTato práce pojednává o optimalizaci provozu zařízení na plynulé odlévání ocelových bram. Shrnuty jsou zde základní analytické a empirické poznatky o procesu tuhnutí, o numerickém modelování a vybraných optimalizačních technikách. Jsou zde rovněž uvedeny fyzikální podmínky a faktory ovlivňující kvalitu finální oceli včetně jejich vzájemných vztahů. Základem řešení tohoto problému je vytvoření původního numerického modelu teplotního pole ve verzi off-line a jeho verifikace s reálnými provozními daty. Nadstavbu numerického modelu tvoří optimalizační model sloužící k optimální regulaci procesu, který je založený na fuzzy logice. Všestranná využitelnost optimalizačního modelu je demonstrována na několika případech, jako jsou např. nalezení licích parametrů pro dosažení vysoké kvality oceli, reakce na vzniklé havarijní situace, nalezení optimálního vztahu mezi jednotlivými parametry lití, aj. V rámci optimalizačních výsledků je v práci vytvořen rozbor doporučených změn licí trati pro konkrétní zařízení na plynulé lití za účelem dosažení vyšších povrchových teplot předlitku v místě rovnání. Celý koncept numerického a optimalizačního modelu je natolik obecný, že je možná jeho aplikace na libovolné bramové či sochorové lití oceli.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with optimization of the continuous slab casting process. The thesis summarizes the basic analytical and empirical findings concerning to the solidification process, the numerical modeling and the selected optimization techniques. Physical conditions and factors that affect the quality of steel including their relationships are also described. The basis of the solution strategy is the original numerical model of the temperature field in its off-line version. The numerical model was verified by the real historical data. The optimization part is based on the fuzzy logic implemented above the numerical model. The optimization algorithm is used for the optimal control of the casting process. The universal usage of the optimization model is demonstrated on several cases, e.g. the finding of optimal casting parameters that ensure the high quality of products, the optimal reactions on breakdown situations, the determination of an optimal relationship between casting parameters, etc. Based on optimization results, the suitable caster modification to increase the surface temperature at the unbending point was proposed. The whole concept of the numerical and optimization model is general and it can be applied to arbitrary slab or billet continuous casting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlynulé odlévánícs
dc.subjectheuristická optimalizacecs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjectproces tuhnutícs
dc.subjectteplotní polecs
dc.subjectContinuous castingen
dc.subjectheuristic optimizationen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectsolidicationen
dc.subjecttemperature elden
dc.titleOptimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomoci numerického modelu teplotního polecs
dc.title.alternativeOptimization of Slab Concasting Via Numerical Model of Temperature Fielden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-09-25cs
dcterms.modified2012-10-30-10:20:21cs
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid59613en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:34:52en
sync.item.modts2020.03.31 00:56:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČarnogurská, Máriacs
dc.contributor.refereePyszko, Renécs
dc.contributor.refereeRaudenský, Miroslavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencePřínosem je vytvoření numerického modelu ZPO jako sofistikovaného nástroje na kterém je možné dále vyvíjet a testovat optimalizační algoritmy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record