Show simple item record

Methods of Risk Assessment and Evaluation of Traffic Accidents

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorKlimešová, Barboracs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:14:55Z
dc.date.available2019-05-17T07:14:55Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKLIMEŠOVÁ, B. Metody odhadu rizik a hodnocení dopravních havárií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other59692cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23712
dc.description.abstractCílem diplomové práce je rešerše metodických přístupů používaných pro snižování dopravní nehodovosti. Jedna část metodiky je zaměřena na metody hodnotící dopravní nehodovost na silničních komunikacích z pohledu makroanalýzy. Další skupinou jsou metody týkající se predikce dopravních nehod. Následně je v praktické části metodika aplikována na dva zvolené úseky silniční komunikace a výsledné hodnoty jsou posléze porovnány se skutečnými daty, které dokážou vypovídací schopnost uvedených metod. Další část práce se týká ekonomického zhodnocení dopravních nehod na zvolených úsecích silniční komunikace a aplikace integrálních ukazatelů.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to research the methodological approaches used for reducing traffic accidents. One part of the methods is focused on methods of evaluating traffic accident rate on roads in terms of macro-analysis. Another group of methods for the prediction of traffic accidents. Subsequently, in the practical part the methodology is applied on two selected sections of roads and the resulting values are then compared with the actual dates that can explanatory power of these methods. Another part relates to the economic evaluation of road accidents on selected sections of roads and applications of integral indicators.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopravní nehodovostcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectpredikční modely.cs
dc.subjectTraffic accident rateen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectpredictive models.en
dc.titleMetody odhadu rizik a hodnocení dopravních haváriícs
dc.title.alternativeMethods of Risk Assessment and Evaluation of Traffic Accidentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-25cs
dcterms.modified2013-06-25-13:42:24cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid59692en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:23:25en
sync.item.modts2021.11.12 20:56:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDaňková, Alenacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record