Show simple item record

Risk management in the Company Technické služby Jeseník a.s.

dc.contributor.advisorJaníček, Přemyslcs
dc.contributor.authorLukáč, Michalcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:25:53Z
dc.date.available2019-11-27T20:25:53Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLUKÁČ, M. Management rizik v podniku Technické služby Jeseník a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63293cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23753
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku řízení rizik v projektu regionálního aquaparku Jeseník s cílem identifikovat rizika spojená s realizací tohoto projektu. Takto nastavený proces řízení rizik je svým charakterem a expertností ojedinělým postupem, který naplňuje účel informovanosti managementu projektu o možných rizicích a jejich dopadech na projekt a jeho okolí. Za pomoci systémového přístupu a managementu rizik došlo k identifikaci slabých míst, která projekt nejvíce ohrožují i s finančním vyjádřením dopadu jednotlivých rizik. Ošetřením skutečností rizik vyplynuly strategie, kterými se management bude ubírat tak, aby došlo k co nejvyšší eliminaci nejistot z realizace. Návrhy a opatření poukazují na výhody a nutnost zavádění procesů řízení rizik spolu se systémovým myšlením pro management, který odpovídá za daný projekt.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the risk management issue of a projection of regional aqua-park Jeseník, with the aim to identify risks connected with realization of this project. This particular process of risk management adjustment is isolated proceeding with its characteristics, and expertise, with replenishing purpose of project management awareness for possible risks, and their impacts on the project and its surroundings. Using a system approach and risk management weaknesses, which are the most threatening for the project as well as financial formulation of particular risks, are identified. Attending matters of risks, strategies, which will be used for the utmost elimination of doubts from the realization, emerged. Proposals and disposals refer to advantages, and urgency of applying risk management processes along with system thinking for management, which corresponds with the particular project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘízení rizikcs
dc.subjectsystémový přístupcs
dc.subjectexpertní inženýrstvícs
dc.subjecttřídník rizik.cs
dc.subjectRisk managementen
dc.subjectsystemic approachen
dc.subjectexpert engineeringen
dc.subjectclassifications of risk.en
dc.titleManagement rizik v podniku Technické služby Jeseník a.s.cs
dc.title.alternativeRisk management in the Company Technické služby Jeseník a.s.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-24cs
dcterms.modified2013-06-25-13:42:24cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63293en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:13:21en
sync.item.modts2020.05.22 12:26:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtěpánková, Vladěnacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record