Show simple item record

The Issue of the Competence of Drivers of Motor Vehicles to Drive on the Roads of the Czech Republic

dc.contributor.advisorVémola, Alešcs
dc.contributor.authorChodurová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-03-30T01:22:01Z
dc.date.available2019-03-30T01:22:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationCHODUROVÁ, Z. Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other63296cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23757
dc.description.abstractTématem diplomové práce je Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR. Obsahuje analýzu současného stavu legislativních požadavků k získávání odborné způsobilosti řidičů v České republice a v sousedních státech a srovnání vybraných specifik dané problematiky. V návaznosti na zjištěné skutečnosti byla provedena analýza dopravní nehodovosti v České republice a srovnání základních ukazatelů nehodovosti se sousedními státy. Na základě analýzy současného stavu pak praktická část obsahuje dotazníkový průzkum a vlastní návrhy na opatření pro zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě.cs
dc.description.abstractThe theme of this master’s thesis is The Issue of the Competence of Drivers of Motor Vehicles to Drive on the Roads of the Czech Republic. It includes an analysis of the current state legislative requirements for obtaining professional qualifications of drivers in the Czech Republic and in neighboring states and comparison of selected specifics of the issue. An analysis was made of traffic accidents in the Czech Republic and comparison of basic indicators of accidents with neighboring states. Based on the analysis of the current state, then the practical part includes a questionnaire survey and suggestion of measures for improving road safety.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopravacs
dc.subjectbezpečnost silničního provozucs
dc.subjectodborná způsobilost řidičecs
dc.subjectřidičský průkazcs
dc.subjectdopravní nehodacs
dc.subjectRoad transporten
dc.subjectroad safetyen
dc.subjectdriver competencyen
dc.subjectdriver‘s licenseen
dc.subjectcar accidenten
dc.titleProblematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČRcs
dc.title.alternativeThe Issue of the Competence of Drivers of Motor Vehicles to Drive on the Roads of the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-24-13:53:34cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63296en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:29:47en
sync.item.modts2019.04.03 06:13:05en
dc.contributor.refereeKudláček, Jaroslavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record