Show simple item record

Risk analysis at STAVBA krbu, s.r.o.

dc.contributor.advisorJaníček, Přemyslcs
dc.contributor.authorVašatová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:25:54Z
dc.date.available2019-11-27T20:25:54Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVAŠATOVÁ, V. Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63286cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23765
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. je identifikace rizik, jejich analýza a návrh opatření pro jejich snížení. První část práce obsahuje vymezení problémové situace a problému a zabývá se obecnou charakteristikou rizika, jeho dělením, základními metodami pro stanovení rizik a opatřeními pro jeho snižování. Druhá část se zabývá analýzou rizik společnosti s užitím strategické analýzy a kvalitativní analýzy rizik. Z těchto analýz vycházejí opatření a doporučení pro snížení shledaných rizik.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis Risk analysis at STAVBA krbů s.r.o. is to identify and analyze risks and propose measures for its reduction. The first part of the thesis contains the problem situation and deals with the general characteristics of risk, dividing of the risks, basic methods for determining risks and possible measures for its reduction. The second part of the thesis deals with analysis of risks in the company of using strategic analysis and qualitative risk analysis. These analyzes are the basis for determining the measures and recommendations to reduce identified risks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectanalýza rizikacs
dc.subjecthodnocení rizikacs
dc.subjectsnižování rizika.cs
dc.subjectThe risken
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.subjectrisk reduction.en
dc.titleAnalýza rizik ve společnosti STAVBA krbů, s.r.o.cs
dc.title.alternativeRisk analysis at STAVBA krbu, s.r.o.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-24cs
dcterms.modified2013-06-25-13:42:24cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63286en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:22:54en
sync.item.modts2021.11.12 15:34:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOppelt, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record