Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to Its Improvement

dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorUrbánková, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:56Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationURBÁNKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63163cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23921
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku s využitím jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je na základě rozboru účetních výkazů společnosti provedena analýza absolutních ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a vybrané modely analýzy soustav ukazatelů. V závěru práce je na základě zjištěných výsledků posouzeno finanční zdraví firmy a jsou navržena opatření na zlepšení chodu společnosti v následujících letech.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the evaluation of the financial situation in the business company using various methods and indicators of financial analysis. The practical part is based on the analysis of financial statements of an analysis of absolute indicators, analysis of financial ratios and selected models of systems analysis indicators. In conclusion, on the basis of results of assessment of the financial health of the company and proposed measures to improve the operation of the company in the coming years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjecthodnocení finanční situacecs
dc.subjectnávrhy a doporučení.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter's five forces modelen
dc.subjectassessment of the financial situationen
dc.subjectproposals and recommendations.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2013-02-07-08:21:19cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63163en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:05:35en
sync.item.modts2019.05.18 07:57:32en
dc.contributor.refereeMusil, Tomášcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record