Show simple item record

Valuation of a company: ABC a.s.

dc.contributor.advisorMašterová, Luciecs
dc.contributor.authorBožková, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:05:21Z
dc.date.available2018-10-21T16:05:21Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBOŽKOVÁ, K. Ocenění podniku ABC a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63106cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23929
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá oceněním vybraného podniku pomocí výnosové metody ocenění. V první časti diplomové práce je problematika ocenění vymezena teoreticky a tyto poznatky jsou poté použity v analytické a praktické části práce. V analytické části je vybraný podnik charakterizován, je zde vymezen trh, na kterém působí a zpracována strategická a finanční analýza. V praktické části je využito výsledků analýz a oceněn podnik pomocí metody diskontovaného cash flow.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the valuation of the selected company by revenue valuation methods. In the first part of the thesis is defined valuation theory and these findings are then used in the analytical and practical work. In the analysis of the selected company characterized, there is a defined market in which it operates and the strategic and financial analysis. In the practical part is based on the results of analysis and business valuation using the discounted cash flow.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikcs
dc.subjectoceněnícs
dc.subjectdiskontované cash flowcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjecthodnota podniku.cs
dc.subjectCompanyen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectdiscounted cash flowen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectvalue of the company.en
dc.titleOcenění podniku ABC a.s.cs
dc.title.alternativeValuation of a company: ABC a.s.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-24cs
dcterms.modified2013-06-25-13:42:23cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63106en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:14:38en
sync.item.modts2021.11.08 12:32:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHamplová, Věracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record