Show simple item record

Composite Dental Biomaterials - Structure, Analysis and Properties

dc.contributor.advisorCihlář, Jaroslavcs
dc.contributor.authorMatoušek, Alešcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:38Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:38Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMATOUŠEK, A. Kompozitní stomatologické biomateriály - struktura, analýza a vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other63130cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23941
dc.description.abstractV této práci byl zkoumán vliv velikosti zrn na bioaktivitu oxidových keramik ZrO2, Al2O3 a HA. Biologická aktivita byla porovnána u keramik od velikosti zrn 100 nm až po 10 m a různou povrchovou drsností. K přesnému popsání testovaných materiálů byly provedeny keramografické analýzy. K hodnocení biologických vlastností keramik byly použity dilatační testy in-vitro výluhové a přímé. Byly použité buněčné testovací linie osteoblastoidní MG63, fibroblastoidní L929 a epiteliální HeLa. Vliv velikosti zrn na biologickou odezvu keramik se projevil pouze u těles s tepelně zvýrazněným reliéfem. U tepelně leptaných nanokrystalických vzorků byla zjištěna vyšší plocha pokryvu buněk než u keramik s hrubší mikrostrukturou. Biologické testy na vrstevnatých kompozitech Al2O3×ZrO2 ukázaly selekci buněk podle typu materiálu, s preferenčním pokrytím povrchu ZrO2. Zvýšená biologická odezva nanokrystalického ZrO2 byla detailně ověřena na keramických substrátech ZrO2, Al2O3 a SiO2 s nanokrystalickým povlakem ZrO2. Byl nalezen optimální technologický postup pro vytvoření nedefektních povlaků. Slinuté povlaky byly testovány in-vitro buněčnými liniemi HeLa, L929 a MG63 po dobu až 72 hodin. Výsledky biologických testů nanokrystalických povlaků odpovídaly výsledkům objemových nanokrystalických keramik ZrO2 se zvýrazněným reliéfem.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to define relations between grain size and bioaktivity of oxide ceramics, specifically ZrO2, Al2O3 and HA. Ceramic materials with grain size from 100 nm up to 10 m, with various surface roughness, were tested for its bioactivity. Ceramography analysis was performed for all tested materials to precisely describe microstructures. Biological properties of the ceramic materials were tested via dilation tests directly in-vitro and by in-vitro extraction. Three cell culturing lines: osteoblast MG63, fibroblast L929, and epithelioid HeLa, were used for our testing. An influence of the grain size on the biological response was only found for the ceramic materials which had been thermally etched. The thermally etched nanocrystalline samples had larger areas covered by cells than ceramics with coarse grain microstructure. Biological tests on layered composites Al2O3×ZrO2 showed the cell selection determined by the type of material, where ZrO2 surfaces were preferably covered. Improved biological response of nanocrystalline ZrO2 was demonstrated on ceramic ZrO2, Al2O3 and SiO2 substrates with nanocrystalline coating of ZrO2. In this work a novel technological process for the formation of defect-free coatings was developed. Sintered coatings were tested using in-vitro technique with cell line HeLa, L929 and MG63 for up to 72 hours. The results of the biological tests of nanocrystalline coatings were consistent with results from the bulk nanocrystalline thermally etched ZrO2 ceramics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstomatologické materiálycs
dc.subjectnanostrukturní biopovlakycs
dc.subjectZrO2cs
dc.subjectAl2O3cs
dc.subjectHAcs
dc.subjectSiO2cs
dc.subjectvelikost zrncs
dc.subjectpovrchová drsnostcs
dc.subjectbioaktivitacs
dc.subjectbiokompatibilitacs
dc.subjectbuněčná dilatacecs
dc.subjectHeLacs
dc.subjectL929cs
dc.subjectMG63cs
dc.subjectbuněčná selekcecs
dc.subjectsvětelná mikroskopiecs
dc.subjectAFMcs
dc.subjectREMcs
dc.subjectdental materialsen
dc.subjectnanostructured bio-coatingen
dc.subjectZrO2en
dc.subjectAl2O3en
dc.subjectHAen
dc.subjectSiO2en
dc.subjectgrain sizeen
dc.subjectsurface roughnessen
dc.subjectbioactivityen
dc.subjectbiocompatibilityen
dc.subjectcell dilatationen
dc.subjectHeLaen
dc.subjectL929en
dc.subjectMG63en
dc.subjectcell selectionen
dc.subjectlight microscopyen
dc.subjectAFMen
dc.subjectSEMen
dc.titleKompozitní stomatologické biomateriály - struktura, analýza a vlastnostics
dc.title.alternativeComposite Dental Biomaterials - Structure, Analysis and Propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-12-11cs
dcterms.modified2013-03-05-13:55:05cs
thesis.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid63130en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:46:13en
sync.item.modts2020.03.30 13:50:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVaněk,, Jiřícs
dc.contributor.refereeLapčík,, Lubomírcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (předseda) Prof.MUDr. Jiří Vaněk, CSc (člen) prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc. (člen) prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) Ing. Petr Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDP řeší aktuální problematiku, kompozitní stomatologické biomateriály. Doktorand se jim věnoval z hlediska přípravy slinutých materiálů, z hledidka mechanických vlastností a z hlediska biokompatibility.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programFyzikální a materiálové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record