Show simple item record

Fundamental Analysis

dc.contributor.advisorČižinská, Romanacs
dc.contributor.authorBoukalíková, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:26:24Z
dc.date.available2019-05-17T01:26:24Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBOUKALÍKOVÁ, I. Fundamentální analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63120cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23950
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá fundamentální analýzou akcie společnosti Philip Morris ČR. Teoretická část popisuje jednotlivé metody a postupy fundamentální analýzy. V praktické části práce je provedena fundamentální analýza na globální, odvětvové a firemní úrovni. Výstupem práce je investiční doporučení na základě porovnání zjištěné vnitřní hodnoty akcie s aktuální tržní cenou.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis deals with the fundamental stock analysis of Philip Morris CR. The theoretical part describes the methods and procedures of fundamental analysis. In the practical part of the work a fundamental analysis on a global, sectoral and company level is performed. Outcome of this work is an investment recommendation based on the comparison of an observed intrinsic value of a stock with current market price.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFundamentální analýzacs
dc.subjectakciecs
dc.subjectvnitřní hodnota akciecs
dc.subjectkurz akciecs
dc.subjectPhilip Morris ČR.cs
dc.subjectFundamental analysisen
dc.subjectstocken
dc.subjectintrinsic share valueen
dc.subjectshare priceen
dc.subjectPhilip Morris CR.en
dc.titleFundamentální analýzacs
dc.title.alternativeFundamental Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:17cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63120en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:30:28en
sync.item.modts2020.03.30 15:46:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Martina Kubušová,cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Eva Rousová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: odpovězeno otázky vedoucího: odpovězeno ot.1) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. Charakteristika výsledku ukazatele PE Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record