Recent Submissions

 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Problematika úpadku společností 

  Urbánková, Michaela
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Střechová, Iveta
  Cílem diplomové práce je aplikace finanční analýzy na účetních výkazech a to rozvahy a výkazu zisků a ztrát v letech 2008-2010. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretická východiska, vybrané metody ...
 • Vliv ne/etického chování autobusových dopravců na volbě konečného spotřebitele 

  Jarošová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vlivem ne/etického chování autobusových dopravních společností, které má vliv na volbu konečného spotřebitele. Práce se skládá ze dvou tematických částí. Teoretická část je věnována základním ...
 • Návrh metodiky převodu účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

  Kudiovský, Stanislav
  Diplomová práce pojednává o problematice převodu účetní závěrky zpracované dle českých účetních předpisů na účetní závěrku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V první části diplomové práce jsou zpracována ...
 • Metodika tvorby řídící dokumentace pro nově vznikající realitní kancelář 

  Kolouch, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením metodických podkladů pro rozvoj nové realitní kanceláře na českém trhu. Dále se zabývá oblastí procesů v realitní kanceláři a možnými organizačními strukturami. Práce také analyzuje ...
 • Návrh projektu se zaměřením na financování z fondů EU 

  Bodorová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů z pohledu financování z fondů EU. V první části jsou popsána teoretická východiska projektového řízení a jeho specifika pro projekty financované z fondů EU. Ve druhé ...
 • Využití projektového managementu při uvedení softwaru do prodeje 

  Kahounová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá tvorbou projektové dokumentace pro marketingové aktivity podporující uvedení nového softwaru na trh. Pro vytvoření všech vyžadovaných dokumentů byla použita metodika IPMA.
 • Hodnocení investičního záměru firmy RMA a.s. 

  Odvárková, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na pořízení vodorovné vyvrtávačky pro společnost, která působí ve strojírenském průmyslu. Informuje o finanční situaci společnosti, srovnává určité nabídky bankovních institucí a leasingových ...
 • Návrh projektu zavedení internetových stránek 

  Kováčik, Viktor
  Závěrečná diplomová práce se zabývá návrhem projektu, který je navržen pro tvorbu internetových stránek. V práci jsou uvedeny základní pojmy a problematika projektového managementu. Firma, na kterou se bude projekt aplikovat, ...
 • Zhodnocení motivačního programu firmy SportObchod.cz s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení 

  Mucková, Krystyna
  Tato diplomová práce pojednává o problematice pracovní motivace. Orientuje se na zlepšení motivačního systému společnosti SportObchod.cz s.r.o.. Současný stav motivačního programu je analyzován pomocí dotazníkového šetření ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

  Brandejská, Petra
  Cílem diplomové práce je navržení nového systému hodnocení a následného odměňování pracovníků ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Teoretická část se zaměřuje na teorii motivace, hodnocení pracovníků a systém ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Tatarková, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomického vývoje v zadaných podnicích s účastí rizikového kapitálu a zhodnocením tohoto vývoje během působení investora v těchto podnicích. Ekonomický vývoj zadaných podniků je ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení diverzitních týmů v high-tech firmě 

  Derka, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou personálního řízení ve vybraném high-tech podniku. Teoretická část práce popisuje základní pojmy z oblasti personálního řízení, diverzitních týmů a charakteristiky high-tech sektoru. V ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Matochová, Jolana
  Diplomová práce se zabývá se problematikou organizační kultury. V práci jsou vymezeny nejdůležitější pojmy týkající se kultury, jako jsou prvky, struktura, zdroje a metody analyzování organizační kultury. Hlavním cílem ...
 • Daňové ráje 

  Štefanides, Jan
  Diplomová práce pojednává o problematice daňových rájů a možnostmi jejich využití pro české podnikatele v oblasti daní z příjmů. Práce se zabývá analýzou legislativy České republiky a mezinárodních smluv, kterými je Česká ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro rozvoj živnostenského podnikání. V práci je analyzována současná situace podniku pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je ...
 • Vicefaktorová autentizace elektronických dokumentů 

  Gancarčík, Lukáš
  Cieľom práce je podať ucelenú informáciu o elektronických dokumentoch a možnostiach ich využitia. Zameriava sa na oblasť autentizácie, kde špecifikuje možnosti získania autentizačnej informácie a popisuje jednotlivé spôsoby ...
 • Návrh metodiky převodu účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

  Kudiovský, Stanislav
  Diplomová práce pojednává o problematice převodu účetní závěrky zpracované dle českých účetních předpisů na účetní závěrku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V první části diplomové práce jsou zpracována ...
 • Komunikační mix stavební firmy 

  Zela, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na komunikační mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii komunikačního mixu, v druhé části analyzuji současnou propagaci společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná ...

View more