Recent Submissions

 • Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY 

  Valeský, Martin
  Cílem této diplomové práce je vypracovat ocenění vybraného podniku pro účely jeho vedení. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. První literární část obsahuje teoretický základ pro oceňování podniků. Obsahuje ...
 • Rozvoj komunikace pro posílení konkurenceschopnosti značky 

  Paprskářová, Iva
  Předmětem této diplomové práce je návrh rozvoje marketingové komunikace pro posílení konkurenceschopnosti značky ve společnosti zaměřující se na rychloobrátkové zboží. Konkrétně se jedná o potravinovou značku Knorr společnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti dodavatelského řetězce u společnosti Dahlhausen CZ., s.r.o. 

  Štarha, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti v dodavatelských řetězcích. Provádí analýzu dodavatelského řetězce u společnosti Dahlhausen CZ, s.ro. Detailně se potom zaměřuje na vytvoření nového rámce pro ...
 • Návrh rozvoje marketingové komunikace HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. 

  Vaník, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci hokejového klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, jejíž součástí je komunikace s diváky, fanoušky a propagace reklamních partnerů klubu. Obsahuje návrh rozvoje této ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Jandová, Jana
  Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti vybranými metodami, jejichž účelem je získat komplexní informace a pohled na společnost z různých pohledů. Vysvětlena jsou teoretická východiska jednotlivých analýz a základní ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané MLM společnosti 

  Turková, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve vybrané MLM společnosti. Analyzuje existující motivační systém a zjišťuje zpětnou vazbu od členů společnosti pomocí rozhovorů a dotazníků. Obsahuje návrhy na zlepšení ...
 • Implementace informačního systému v daňové a účetní kanceláři 

  Šrubař, Vojtěch
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou implementace informačního systému v účetní a daňové kanceláři. V teoretických východiscích jsou uvedeny informace z oboru informačního managementu a informačních systémů, které ...
 • Návrh komunikační strategie pro nestátní zdravotnické zařízení optometrie 

  Chovancová, Iveta
  Předmětem diplomové práce je analýza obsahu stávající komunikační strategie v nestátním zdravotnickém zařízení optometrie, vyhodnocení jejího vnímání zákazníkem a návrh opatření, vedoucích k podpoře výkonnosti podniku. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Horáková, Petra
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace zvoleného podniku v letech 2007-2011 prostřednictvím metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků jsou formulovány návrhy, které povedou ke zlepšení finančního ...
 • Řízení skladových zásob obchodní společnosti 

  Stískal, Jiří
  Diplomová práce „Řízení skladových zásob obchodní společnosti“ se zabývá problematikou materiálového toku a řízení zásob. V úvodní části jsou vymezena teoretická východiska zásobovací logistiky v logistickém řetězci, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fridrichová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktuální situace podniku pomocí SWOT analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a vybraných ukazatelů finanční analýzy. Problémy zjištěné těmito ukazateli jsou dále ...
 • Podnikatelský záměr 

  Koch, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení podnikatelského plánu v prostředí elektronického podnikání. Představuje moderní možnosti e-commerce, které zákazníka efektivně provedou celým nákupním procesem a efektivní nástroje ...
 • Aplikace procesního řízení v podniku 

  Čáchová, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci procesního řízení ve společnosti PROFI am BAU CM, spol. s.r.o. Teoretická část se zabývá vysvětlením procesního přístupu v řízení podniku a definuje základní používané pojmy, dále ...
 • Optimalizace průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Brada, Lukáš
  Diplomová práce s názvem: „Optimalizace průběhu zakázky vybraným podnikem“ se zaměřuje na optimalizaci průběhu zakázky v zakázkové výrobě. Práce je rozdělena na teoretickou část, obsahující konkrétní pojmy spojené s ...
 • Návrh komunikačního mixu cateringové společnosti 

  Pelikánová, Adéla
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu začínající společnosti. Tyto návrhy přitom vychází z teoretických poznatků z oblasti marketingu, marketingové komunikace a také z analýzy rozborů vnějších a vnitřních ...
 • Optimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulace 

  Holubík, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím diskrétní simulace jako nástroje pro podporu rozhodování ve výrobním procesu dané firmy, a to za použití simulačního softwaru Plant Simulation. Práce pojednává o problematice modelování ...
 • Výběr informačního systému 

  Fučíková, Aneta
  Diplomová práce popisuje výběr a implementaci informačního systému. Součástí práce je zhodnocení současného stavu podniku, posouzení jednotlivých variant informačních systémů, výběr konkrétního systému, plán implementace ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro výběr dodavatelů 

  Procházka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem dodavatelů operačních pamětí pro společnost Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (registrovanou v ČR pod obchodní značkou Foxconn) pomocí fuzzy logiky.
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Entlová, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu vývoje aplikace pro potřeby zákazníků společnosti. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. V práci je analyzován současný stav společnosti a okolí. Práce se ...
 • Návrh aplikace pro podporu výkaznictví společnosti 

  Zachovalová, Pavla
  Toto diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro automatické vytváření požadovaných výkazů. V teoretické části jsou vysvětleny principy programování, programovací jazyk VBA, reporting a plánování. Praktická část popisuje ...

View more