Now showing items 1-20 of 415

 • Návrh financování revitalizace bytového domu v Náchodě. 

  Effenberk, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech financování revitalizace bytového domu. Obsahuje řešení zbývající části revitalizace konkrétního bytového domu, od výpočtů tepelné úspory, přes výběr realizátora stavebních ...
 • Vliv ne/etického chování autobusových dopravců na volbě konečného spotřebitele 

  Jarošová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vlivem ne/etického chování autobusových dopravních společností, které má vliv na volbu konečného spotřebitele. Práce se skládá ze dvou tematických částí. Teoretická část je věnována základním ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Boudný, Petr
  Diplomová práce se zabývá využitím studie proveditelnosti při sestavování projektové žádosti o finanční podporu z fondů EU. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základů projektového managementu a jeho nástrojů, ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nechvátalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. v letech 2007 – 2012. Cílem práce je analýza současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení její situace. První ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Pšurný, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr budoucího rozvoje společnosti MESIT Fimes a. s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretické východisko práce a praktickou část. Teoretická část má sloužit jako ...
 • Personální činnosti v organizaci: Motivace 

  Horák, Martin
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců ve zkoumané společnosti. Na základě empirického šetření jsou navrženy instrumenty, které zaměstnance stimulují k vyššímu pracovnímu výkonu. Zaměstnancům tyto instrumenty pomohou ...
 • Analýza povědomí o realitních kancelářích na našem trhu 

  Peťa, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na oblast realitních kanceláří. Zabývá se analýzou povědomí o realitních kancelářích s přímým zacílením na realitní společnost Gaute a.s. Zjišťuje aktuální situaci na trhu s realitami a spokojenost ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Machačová, Lenka
  Tato diplomová práce hodnotí na základě firemních podkladů finanční situaci podniku. Využívá metod finanční analýzy, které umožňují vyhodnocovat jednotlivé ukazatele. Na základě analýzy jednotlivých ukazatelů a soustav ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Martens, Radek
  Tématem této diplomové práce je „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Hlavním cílem práce je posouzení současného stavu společnosti AUTOCZ, spol. s.r.o. a následné vypracování návrhů, směřujících k jejímu rozvoji. Za tímto ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hryciow, Barbora
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost v letech 2007-2011, prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Na jejím základě formulujeme vhodné návrhy ke zlepšení ...
 • Informační strategie firmy 

  Lacika, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na vymedzenie úlohy informačnej stratégie v rámci podnikovej stratégie. Pojednáva tiež o tom, čo sa rozumie pod pojmom informačnej stratégie. Interné a externé analýzy v diplomovej práci ...
 • Financování projektu veřejného zájmu prostřednictvím Public Private Partnership 

  Rovenská, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možností financování konkrétního projektu veřejného zájmu s akcentem na financování formou Public Private Partnership (PPP). Stěžejní část teoretických poznatků tvoří právě informace ...
 • Návrh střednědobého investičního portfolia podniku v podmínkách soudobého českého finančního trhu 

  Jonáš, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimální finanční investice podniku s ohledem na jeho investiční strategii a soudobou ekonomickou situaci. Návrh optimální finanční investice podniku byl vytvořen na základě analýzy ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Uhrová, Pavlína
  Tato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika ...
 • Virtualizácia koncových zariadení 

  Hatina, Peter
  Táto diplomová práca pojednáva o modernom prístupe k používaniu pracovnej stanice s využitím virtualizácie operačného systému a aplikácií. V práci je popísaný princíp virtualizácie, analýza súčasného stavu zvolenej organizácie ...
 • Podnikatelský záměr na nákup traktoru pro vinařství Štěpán Maňák 

  Koplíková, Dorota
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vybrat nejoptimálnější zdroj financování pořízení traktoru pro dané vinařství. Jedná se zejména o vzájemné porovnání vybraného dotačního programu, bankovního úvěru a leasingu. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Škvareková, Petra
  Diplomová práce, na téma Podnikatelský záměr rozvoje firmy, byla zpracována pro společnost Včelpo spol. s r.o. První část se zabývá představením vybrané společnosti a teoretickými východisky práce. V další části práce jsou ...
 • Uplatnění konceptu společenské odpovědnosti ve firmě 

  Kroužková, Michaela
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá konceptem CSR - společensky odpovědné firmy. Popisuje jednotlivé kroky v rámci implementace konceptu CSR. Praktická část se zabývá uplatněním konceptu CSR ve firmě, je vypracován ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hošek, Martin
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení nové společnosti, která bude provozovat sociální sít pro umělce. Tato sociální síť bude sdružovat různě zaměřené umělce a bude jim poskytovat možnost prezentace ...