Now showing items 1-20 of 438

 • Alternativní způsob získání a provozu informačních a komunikačních technologií 

  Janeček, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení s využitím prvků veřejného cloud computingu pro zadavatele. V práci jsou zmíněna teoretická východiska a zároveň kritický pohled na současný stav trhu s veřejným cloud computingem.
 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Stránský, David
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci internetového obchodu. První část je věnovaná internetovému marketingu, optimalizaci pro vyhladavače a modelování elektronického obchodu z teoretického hlediska. ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Uhrová, Pavlína
  Tato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy Elkov elektro, a.s. 

  Očenášková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu elektronického obchodu vybraného subjektu. Cílem je navrhnout optimální variantu tvorby elektronického obchodu a jeho možného vzhledu a propagace. Součástí práce je rovněž analýza ...
 • Analýza a návrhy elektronického bankovnictví 

  Maťák, Lubomír
  Obsahem diplomové práce je analýza zvoleného bankovního sektoru pro Komerční banku a vytvoření návrhu a zhodnocení problematiky internetového a převážně mobilního bankovnictví..
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Barva, David
  Tato diplomová práce pojednává o zhodnocení ekonomické situace reálného podniku pomocí statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku. Ty jsou podrobeny ekonomické analýze, z jejíchž výstupů následně ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Vajdová, Petra
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu mnou vybranej spoločnosti. Jedná sa o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá pôsobí v oblasti architektúry, dizajnu a stavebnej činnosti. Prostredníctvom vonkajšej a vnútornej ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Jandová, Jana
  Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti vybranými metodami, jejichž účelem je získat komplexní informace a pohled na společnost z různých pohledů. Vysvětlena jsou teoretická východiska jednotlivých analýz a základní ...
 • Analýza firmy vybranými metodami a návrh na její rozvoj 

  Jašková, Ivana
  Diplomová práce vybranými metodami celkově posuzuje stav středně velkého podniku, který nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele v České republice. Zkoumaným obdobím byly roky 2008 - 2012. Na základě ...
 • Analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky 

  Pohlodek, Petr
  Tématem této diplomové práce je analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky. Práce shrnuje teoretické poznatky o problematice organizační kultury, analyzuje doktrinální pracoviště Armády ČR ...
 • Analýza povědomí o realitních kancelářích na našem trhu 

  Peťa, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na oblast realitních kanceláří. Zabývá se analýzou povědomí o realitních kancelářích s přímým zacílením na realitní společnost Gaute a.s. Zjišťuje aktuální situaci na trhu s realitami a spokojenost ...
 • Analýza problematiky zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice 

  Kuchyňková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice. Analyzuje současnou situaci na trhu práce v ČR v závislosti na zapojování migrantů do pracovního procesu. Na dílčích příkladech ...
 • Analýza problémů zaměstnávání cizinců v České republice 

  Sedláček, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání cizinců v České republice. Cílem práce je zhodnotit dopady problémů z této činnosti plynoucích a navrhnout opatření, která budou optimální z hlediska státu, zaměstnanců ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Valentová, Bronislava
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenostizákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně pro společnost COLOR SPECRUM a.s., která se zabývá výrobou a prodejem průmyslových nátěrových hmot. Teoretická východiska ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kadlčková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Rekreačního areálu REVIKA. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který představuje ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Miškaříková, Ludmila
  Práce je zaměřena na teoretické definování a popis problematiky související se spokojeností zákazníka a jeho loajalitou, dále vliv vzhledu a chování podniku na celkovou spokojenost zákazníka. Práce definuje základní metody ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Matějová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. Poskytuje přehled o dané problematice, do které patří zejména analýza zákazníků a marketingového prostředí, marketingový výzkum a s tím ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Junková, Eliška
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků kavárny a cukrárny Smile a navrhnout opatření na zvýšení její úrovně. První část práce uvádí teoretické podklady pro marketingový průzkum spokojenosti zákazníků. V ...
 • Analýza společnosti Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. pomocí časových řad 

  Zehnal, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad a regresní analýzy. V teoretické části je popsána problematika časových řad a ekonomických ukazatelů. V praktické části ...