Show simple item record

Evulation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorJaroš, Jiřícs
dc.contributor.authorHanzlík, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:41:39Z
dc.date.available2019-04-03T21:41:39Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHANZLÍK, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other37078cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2428
dc.description.abstractCílem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na jejich řešení“ je zhodnocení podniku za použití vybraných metod finanční analýzy v letech 2006 - 2010. V diplomové práci jsou předloženy návrhy vedoucí k řešení problémových oblastí ve finančním hospodaření podniku. Pro finanční analýzu byly použity data z let 2006 – 2010.cs
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis called “Evaluation of the financial situation in the firm and proposal to its improvement” is analyse of the financial situation using selected financial analysis methods. This master’s thesis contains some recommendation for problem solving in the areas of financial management in Raciola company. I have used financial data from 2006 – 2010 in this master’s thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectabsolutní ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectsoustavy ukazatelůcs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectCash-flowcs
dc.subjectaktivacs
dc.subjectpasiva.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectdiferential ratioen
dc.subjectratio indexesen
dc.subjectratio systemsen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectincome statementen
dc.subjectCash-flowen
dc.subjectassetsen
dc.subjectdebts.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvulation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-10cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:17cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37078en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:01:07en
sync.item.modts2019.05.18 12:30:50en
dc.contributor.refereeČervenka, Ondřejcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record