Now showing items 109-128 of 432

 • Management informační bezpečnosti pro řízení přístupů ve firmě 

  Benedikti, Tomáš
  Tato práce se zaobírá metodikami systémového přístupu k řízení přístupů ve firmě a aplikací těchto metodik na informační bezpečnost podniků. Hlavním zaměřením je metodická příručka pro řízení přístupů v souladu se zaváděním ...
 • Management informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení 

  Hajný, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na nasazování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do zdravotnických organizací. Specifikuje, co všechno je potřeba zahrnout do tohoto procesu a na co při něm nezapomenout. Obsahuje analýzu ...
 • Management osobního rozvoje 

  Krejčířová, Alena
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu problematiky u manažerů obchodní společnosti Advantage Consulting s.r.o. Teoretický rozbor se soustředí na time management, stres management, osobního ...
 • Marketingová strategie firmy BIOlight pro český trh 

  Pagáč, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie marketingovej stratégie pre firmu BIOlight, ktorá sa zaoberá predajom biolámp. Firma plánuje vstup na Český trh a potrebuje vyhovujúcu marketingovú stratégiu. Moja diplomová ...
 • Marketingová strategie pro hotel Panská lícha 

  Zábrž, Jan
  Cílem této diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro Hotel Pánská lícha. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů v oblasti marketingové strategie. Praktická část se zabývá analýzou současného ...
 • Marketingová strategie pro rozvoj firmy 

  Vytlačil, Michal
  Hlavním cílem diplomové práce je zkoumání nově vzniklé divize ve společnosti INTERLOG s.r.o., která se soustředí na komplexní prodej vozidel a společnost jí přikládá velký význam. Práce je zaměřena na rozvoj této divize a ...
 • Marketingová strategie restaurace U Kotvy 

  Křížová, Michaela
  Tato diplomová práce popisuje marketingovou strategii restaurace U Kotvy. V první kapitole se zabývá teoretickými poznatky marketingu, marketingových strategií, marketingových strategií v oblasti služeb a internetovým ...
 • Marketingové aspekty činnosti high-tech firem 

  Palacký, Miloslav
  Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce ...
 • Marketingové aspekty činnosti high-tech firem 

  Palacký, Miloslav
  Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce ...
 • Marketingový plan pro pivovar Starobrno 

  Lakkisová, Romana
  Tato diplomová práce je návrhem marketingového plánu pro produkt Pivovaru Starobrno, který spadá pod společnost Heineken Česká republika, a.s. Marketingový plán je sestaven na základě doporučených postupů z teoretických ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Marketingový plán pro letoun L410 NG společnosti Aircraft Industries, a.s. 

  Juráková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro letoun L 410 NG, vyráběný firmou Aircraft Industries a.s. První část práce zahrnuje obecné teoretické poznatky, zaměřující se na proces sestavení plánu ...
 • Marketingový plán pro společnost AIKON, s.r.o. 

  Štumpa, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost AIKON, s.r.o. Analytická část práce se opírá o teoretické poznatky a zobrazuje stav současného marketingového plánu společnosti. Na základě ...
 • Marketingový plán vybrané firmy 

  Brožová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu nově vznikající firmy, která plánuje vstoupit na trh v oblasti služeb. Firma se zabývá zprostředkováním komplexních svatebních služeb pomocí webového ...
 • Marketingový průzkum kupního chování v oblasti přípravků na redukci hmotnosti 

  Alexová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je provedení marketingového průzkumu kupního chování v oblasti přípravků na redukci hmotnosti a zmapování povědomí zákazníků o produktové řadě XL-S Medical. Tento průzkum je postaven na jednorázovém ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Matezex, s.r.o. 

  Hanáková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti MATEZEX s.r.o. Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak jsou stávající zákazníci s nabízejícími službami společnosti spokojeni. ...
 • Měření konkurenceschopnosti výrobního podniku 

  Šilarová, Renata
  Tato diplomová práce se zabývá měřením konkurenceschopnosti společnosti Formplast Purkert, s.r.o. v letech 2008-2012 metodami finanční analýzy. Výsledky klíčových ukazatelů jsou porovnány s dvěma konkurenčními podniky a s ...
 • Měření spokojenosti studentů FP VUT v Brně v oblasti zahraničních mobilit 

  Brziaková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou medzinárodného vzdelávania vysokoškolských študentov. Zameriava sa na meranie spokojnosti študentov so súčasnou ponukou a poskytovanými službami Fakulty podnikatelské Vysokého ...
 • Model vzdělávání uživatelů v oblasti IT 

  Drdlová, Světlana
  V této diplomové práci je provedena analýza vstupních znalostí zaměstnanců a analýza obchodní společnosti, která působí v oblasti vzdělávání IT. Na základě této analýzy je vytvořen model vzdělávání, který má zvýšit efektivitu ...
 • Modernizace podnikového informačního systému pomocí projektového řízení 

  Hájek, Jan
  Cilem diplomove prace je navrhnout plan zmeny informacniho systemu ve spolecnosti HARTMANN-RICO a.s. V reseni bude pouzito kritickych analyz a nasledne metod projektoveho rizeni. Vysledkem bude detailni plan postupu se ...