Now showing items 141-160 of 433

 • Na fundamentech založená obchodní strategie pro forex 

  Šebek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro mezinárodní devizový trh. Cílem práce je dosáhnout uspokojivých obchodních výsledků za pomoci kombinace technické a fundamentální analýzy. Práce zahrnuje uvedení ...
 • Nábor zaměstnanců s využitím metody inzerce na internetu 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá procesem náboru zaměstnanců se zaměřením na metodu inzerce na internetu. V této své práci jsem se rozhodl analyzovat a kategorizovat nabídky práce pro pozice středního managementu, uveřejněné na ...
 • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

  Zatloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...
 • Návrh a implementace části informačního systému podniku 

  Maringa, Dominik
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie a zhodnotenie stavu informačného systému v zvolenej firme. Po vyhodnotení výsledkov, ktoré získam pri analýze súčasného stavu informačného systému vypracujem návrh, ktorý bude ...
 • Návrh a implementace napojení informačního systému společnosti na ekonomický software 

  Machala, Ondřej
  Záměrem práce je analýza, návrh a implementace datového mostu mezi informačním systémem společnosti Sledovanitv.cz, s.r.o. a ekonomickým systémem. V první části práce jsou stanoveny cíle projektu. Teoretická část poskytuje ...
 • Návrh a nasazení systému řízení bezpečnosti informací ve výukovém středisku 

  Křížová, Romana
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením výukového střediska, ve kterém probíhá výzkum zaměřený na chemický průmysl. První část práce vymezuje teoretické znalosti, na jejichž základě se postupuje v praxi. Praktická část se ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Ondo, Ondrej
  Diplomová práca za zameriava na problematiku automatických obchodných systémov (AOS) na obchodovanie na devízových trhoch. Popisuje teoretické základy finančných trhov, prístupy k technickej analýze a problematiku tvorby ...
 • Návrh a propagace elektronického obchodu 

  Šiková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá internetovým obchodem specializovaným na prodej dřevěných postelí pro psy. Na základě provedené analýzy stávajícího stavu budou navrženy změny, které povedou k lepšímu umístění internetového obchodu ...
 • Návrh a realizace síťové aplikace pro audit a monitorování počítačů 

  Krym, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací síťové monitorovací aplikace pro vybranou společnost. Hlavní funkcí aplikace je automatizovaný sběr softwarových a hardwarových informací z firemních počítačů. Dále ...
 • Návrh a využití automatického obchodního systému pro zhodnocení kapitálu podniku 

  Kněžínek, Michal
  Diplomová práce pojednává o možnostech investování na kapitálovém trhu se zaměřením na trh s cizími měnami. Analýza podniku, jejímž výstupem je SWOT analýza je zaměřena na ekonomické zdůvodnění investice. Podstatou je návrh ...
 • Návrh a zhodnocení financování investičního záměru 

  Pěnkavová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá investiční výstavbou podnikové prodejny a degustačního sklepa ve společnosti Vinné sklepy Valtice, a. s. Je zde posouzena finanční situace společnosti, zhodnocení efektivnosti investice a srovnání ...
 • Návrh aplikace Dashboard pro společnost Vodafone Czech Republic a.s 

  Bartoň, Roman
  Diplomová práce pojednává o novém návrhu aplikace Dashboard pro společnost Vodafone Czech Republic. Aplikace Dashboard slouží k monitoringu prodeje na značkových prodejnách společnosti. Cílem práce je navrhnout zbrusu novou ...
 • Návrh automatizovaného obchodního systému na bázi trendových ukazatelů a oscilátorů 

  Cibula, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá implementací softwaru na automatické obchodování na burze, založeného na bázi trendových ukazatelů a oscilátorů. Popisuje různé signály, které poskytují formace v grafech a technické indikátory, ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro podporu znalostního managementu 

  Slanař, Matěj
  Tato práce na téma „Návrh části informačního systému“ navrhuje řešení pro podporu firemního znalostního managementu s pokročilou evidencí dokumentů pro udržení informovanosti zaměstnanců a zákazníků společnosti. Analyzuje ...
 • Návrh dílčí strategie při propagaci elektronického obchodu firmy 

  Ženatová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení důležitých pojmů v elektronickém obchodování pro správné fungování e-shopu. Analyzuje současný stav již existujícího e-shopu a na základě zjištěných nedostatků navrhuje dílčí strategii ...
 • Návrh efektivního diversity managementu ve vybrané firmě 

  Kos, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout opatření k efektivní aplikaci diversity managementu, která povedou ke zlepšení pracovního prostředí a ke zvýšení výkonnosti firmy. První část práce shrnuje dosavadní poznatky o různorodém ...
 • Návrh implementace IPv6 protokolu ve společnosti 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na implementaci protokolu IPv6 v reálném firemním prostředí. Na začátku jsme seznámeni s teoretickými poznatky o tomto protokolu. Ty je možné v praktické části po analýze současného stavu ...
 • Návrh informačního systému 

  Götthans, Jakub
  Diplomová práce pojednává o problematice informačních systémů ve společnosti, která se zabývá ambulantním, gynekologickým a genetickým vyšetřením pacientů. Posuzuje současný stav společnosti, hlavní firemní procesy a jejich ...
 • Návrh informačního systému 

  Fabik, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá metodami projektového řízení, jejich zhodnocením a návrhem vlastního řešení v prostředí menších vývojových týmů s častou prací na dálku. Porovnáván je zejména rozdíl mezi klasickým prediktivním a ...
 • Návrh informačního systému 

  Smelik, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu informačního systému společnosti. Práce nejprve vysvětluje problematiku a pojmy oblasti návrhu informačního systému včetně nasazení informačního systému jako modelu řízené ...