Now showing items 252-271 of 432

 • Obchodování s akciovými CFD kontrakty 

  Zach, Jiří
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou finančních derivátů označovaných jako CFD a navrhnout investiční strategii vedoucí ke zhodnocení kapitálu. V úvodu popisuje začlenění derivátů na poli finančních trhů a ...
 • Operativní leasing 

  Holzer, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na téma Operativní leasing. Uvedené téma rozvíjí v oblasti účetní, právní a daňové. Zabývá se aktuální nabídkou v této oblasti a jejím cílem je posouzení nabídky služeb konkrétní leasingové ...
 • Optimalizace a funkcionální rozšíření informačního systému 

  Neřold, Jan
  Cílem této práce je analýza informačního systému překladatelské agentury NK Translators s.r.o., návrh změn pro vylepšení a rozšíření funkcionality, následná implementace těchto návrhů a zavedení systému do podniku. Agentura ...
 • Optimalizace IT infrastruktury za pomocí virtualizace serverů 

  Stančík, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh a optimalizaci serverové infrastruktury organizace s využitím virtuálního prostředí. Východiskem je analýza současného stavu IT infrastruktury společnosti a následný návrh nasazení vhodného ...
 • Optimalizace materiálového toku a uspořádání pracoviště ve spol. ABB s. r. o. 

  Marešová, Petra
  Diplomová práce se zabývá analýzou materiálového toku a pracoviště ve společnosti ABB s.r.o. Na základě Sankeyova diagramu a procesní analýzy jsou vytvořeny návrhy na zlepšení dosavadních činností ve společnosti tak, aby ...
 • Optimalizace procesu plánování a rozvrhování výroby 

  Žákovská, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá procesem plánování a rozvrhování výroby ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. v souvislosti s možností jeho optimalizace. Základem práce je analýza současného stavu plánování a řízení výroby, ...
 • Optimalizace provozu serverů. 

  Dierzé, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití expertních systémů při spravování kapacity virtuálních serverů a jejich optimalizaci v podnikovém prostředí.
 • Organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců 

  Zvolánková, Denisa
  Předmětem předkládané diplomové práce je organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců v podniku Foreigners.cz, s.r.o. Cílem práce je identifikovat obsah organizační kultury zkoumané společnosti a jeho vliv na ...
 • Podnikatelská etika v obchodních organizacích 

  Krupauerová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci podnikatelské etiky v obchodních organizacích. Teoretická část práce pojednává o základních pojmech, které souvisí s etikou podnikání a společenskou odpovědnosti firem. V empirické ...
 • Podnikatelský plán 

  Bártová, Jana
  Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu podnikatelského plánu na založení fitness centra s posilovnou a kondičními tréninky. Teoretická část je zaměřena na základní informace o podnikatelském plánu. Návrhová ...
 • Podnikatelský plán - Založení internetového obchodu se sportovní halovou obuví 

  Možnár, Aleš
  Diplomová práca sa zaoberá zostavením realistického podnikateľského plánu na založenie internetového obchodu so športovou halovou obuvou. Podkladom pre návrh podnikateľského plánu je detailná analýza tržného prostredia a ...
 • Podnikatelský plán malé společnosti se zaměřením na stimulaci prodeje tepelných čerpadel 

  Faltýnek, Aleš
  Diplomová práce je podnikatelským plánem zaměřeným především na marketingovou oblast, která má napomoci stimulovat prodej tepelných čerpadel malé společnosti. Jedná se o živnost vydanou fyzické osobě Františka Faltýnka. ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Minaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou situací společnosti STEL-INVEST, s.r.o., která bude základem pro rozhodování o rozšíření podnikatelské činnosti o novou službu. Společnost STEL-INVEST, s.r.o. se v současné době zabývá ...
 • Podnikatelský plán na založení dámské posilovny 

  Sklenář, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na založení dámské posilovny Fit4Women v Brně. Návrh na založení pochází z teoretických poznatků, provedených analýz a praktických zkušeností. Obsahuje návrh podnikatelského plánu pro úspěšné ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Chladný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nového podniku nabízejícího služby v oboru účetnictví. Na teoretickou část práce navazuje zpracování analýz vnitřního a vnějšího prostředí, zakončené ...
 • Podnikatelský plán pro projekt Vrakotechna.cz 

  Bartáková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje návrh podnikatelského plánu pro společnost Esponex s.r.o., která chce vstoupit na trh se značkovými použitými náhradními díly do osobních aut jako zprostředkovatel. Smyslem práce je návrh ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj firmy 

  Doskočilová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro rozvoj podniku výstavbou skladové haly pro komerční využití. Práce nejprve popisuje teoretická východiska související s řešeným problémem a dále analyzuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení cestovní kanceláře 

  Janošová, Magda
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení cestovní kanceláře. Práce obsahuje tři části, a to teoretickou část, analýzu současné situace a vlastní návrh podnikatelského plánu. Teoretická část ...
 • Podnikatelský plán pro založení pizzerie 

  Jílková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy ...
 • Podnikatelský plán pro založení restaurace a kavárny 

  Zůbková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení restaurace s kavárnou umístěnou ve Zlíně. Cílem práce je zanalyzovat okolí podniku, konkurenci, počáteční strategii podniku, posouzení finanční ...