Now showing items 260-279 of 432

 • Podnikatelská etika v obchodních organizacích 

  Krupauerová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci podnikatelské etiky v obchodních organizacích. Teoretická část práce pojednává o základních pojmech, které souvisí s etikou podnikání a společenskou odpovědnosti firem. V empirické ...
 • Podnikatelský plán 

  Bártová, Jana
  Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu podnikatelského plánu na založení fitness centra s posilovnou a kondičními tréninky. Teoretická část je zaměřena na základní informace o podnikatelském plánu. Návrhová ...
 • Podnikatelský plán - Založení internetového obchodu se sportovní halovou obuví 

  Možnár, Aleš
  Diplomová práca sa zaoberá zostavením realistického podnikateľského plánu na založenie internetového obchodu so športovou halovou obuvou. Podkladom pre návrh podnikateľského plánu je detailná analýza tržného prostredia a ...
 • Podnikatelský plán malé společnosti se zaměřením na stimulaci prodeje tepelných čerpadel 

  Faltýnek, Aleš
  Diplomová práce je podnikatelským plánem zaměřeným především na marketingovou oblast, která má napomoci stimulovat prodej tepelných čerpadel malé společnosti. Jedná se o živnost vydanou fyzické osobě Františka Faltýnka. ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Minaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou situací společnosti STEL-INVEST, s.r.o., která bude základem pro rozhodování o rozšíření podnikatelské činnosti o novou službu. Společnost STEL-INVEST, s.r.o. se v současné době zabývá ...
 • Podnikatelský plán na založení dámské posilovny 

  Sklenář, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na založení dámské posilovny Fit4Women v Brně. Návrh na založení pochází z teoretických poznatků, provedených analýz a praktických zkušeností. Obsahuje návrh podnikatelského plánu pro úspěšné ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Chladný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nového podniku nabízejícího služby v oboru účetnictví. Na teoretickou část práce navazuje zpracování analýz vnitřního a vnějšího prostředí, zakončené ...
 • Podnikatelský plán pro projekt Vrakotechna.cz 

  Bartáková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje návrh podnikatelského plánu pro společnost Esponex s.r.o., která chce vstoupit na trh se značkovými použitými náhradními díly do osobních aut jako zprostředkovatel. Smyslem práce je návrh ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj firmy 

  Doskočilová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro rozvoj podniku výstavbou skladové haly pro komerční využití. Práce nejprve popisuje teoretická východiska související s řešeným problémem a dále analyzuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení cestovní kanceláře 

  Janošová, Magda
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení cestovní kanceláře. Práce obsahuje tři části, a to teoretickou část, analýzu současné situace a vlastní návrh podnikatelského plánu. Teoretická část ...
 • Podnikatelský plán pro založení pizzerie 

  Jílková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy ...
 • Podnikatelský plán pro založení restaurace a kavárny 

  Zůbková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení restaurace s kavárnou umístěnou ve Zlíně. Cílem práce je zanalyzovat okolí podniku, konkurenci, počáteční strategii podniku, posouzení finanční ...
 • Podnikatelský plán pro založení soukromého mateřského centra 

  Meisterová, Michala
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromého mateřského centra ve městě Kuřim. Soukromé mateřské centrum bude zřízeno formou společnosti s ručením omezeným. Podnikatelský záměr je vytvořen na ...
 • Podnikatelský plán založení čerpací stanice 

  Zatloukalová, Nikola
  Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení čerpací stanice, fungující jako franchisa společnosti BENZINA, a.s. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, náležitosti ...
 • Podnikatelský plán založení podniku 

  Hladík, Milan
  Diplomová práce obsahuje podnikatelský plán na tvorbu internetového portálu, který se zabývá zprostředkováváním komunikace mezi poskytovatelem služby označované jako domácí práce a zájemcem o tuto službu. Podnikatelský ...
 • Podnikatelský plán-zřízení malého podniku 

  Zbranková, Eva
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení nového malého podniku, specializujícího se na zdravý životní styl, který by vyplnil mezeru na trhu. Cílem je přiblížit počátek provozu podnikatelského subjektu, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hanáková, Lenka
  Obsahem diplomové práce je navržení podnikatelského plánu pro obchod se spodním prádlem v menším městě na jižní Moravě. Samotná práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretických východiskům, o která se ...
 • Podnikatelský záměr 

  Srostlíková, Kateřina
  Cílem diplomové práce s názvem „Podnikatelský záměr“ je poskytnout návrhy a možnosti jak vytvořit a rozvinout malou firmu na úspěšnou střední firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Bakalářská ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zvěřinová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr pro založení soukromé anglické mateřské školy. První část práce je teoretická, vymezuje základní pojmy a popisuje základní informace podnikatelského plánu. Další část je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kašpar, Michael
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu podnikatelského záměru na založení společnosti SportHC s.r.o., která bude prodávat sportovní vybavení prostřednictvím jak kamenné prodej, tak i internetového obchodu. Práci budu ...