Now showing items 342-361 of 432

 • Snižování nákladů společnosti za použití nástrojů kvality 

  Koláček, Luděk
  Tato diplomová práce pojednává o aplikaci nástrojů kvality ve výrobní společnosti. Teoretická část pojednává o historii kvality, jejího momentálního statusu a hlavně popisuje některé ze základních nástrojů kvality. V ...
 • Snižování rizik ve společnosti J. P. Plast s.r.o. 

  Holeček, Ondřej
  Diplomová práce byla vypracována ve společnosti J.P. Plast s.r.o. Obsahuje všechny potřebné části pro správné řízení rizika. První část práce obsahuje teoretická východiska. Základem pro diplomovou práci byla analýza ...
 • Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

  Gašperčík, Róbert
  Diplomová práce se zabývá návrhem Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Návrh je rozebírán v širších souvislostech, jeho vybrané aspekty jsou srovnávány se současnými systémy zdaňování ...
 • Srovnání konceptů CSR ve vybraných firmách 

  Kopečková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové praxi firmy ČSOB, a. s., Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. na základě uvedených teoretických východisek a kvalitativního výzkumu. Dále ...
 • Srovnávání vybraných IT účetních produktů pro řízení finančních toků 

  Prchal, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnávání vybraných ekonomických produktů pro řízení finančních toků dostupných v České republice pomocí vytvořených oblastí kritérií funkčnosti. Teoretická část práce popisuje vývoj účetních ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kučírek, David
  Tato diplomová práce si bere za cíl stanovení hodnoty podniku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod s využitím vhodných metod. Nejprve jsou provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. Finanční plán ...
 • Stálá provozovna v ČR a její zdaňování 

  Balabán, Jaroslav
  Diplomová práce „Stálá provozovna v ČR a její zdaňování“ se zabývá problematikou mezinárodního dvojího zdanění, se zaměřením na příjmy stálé provozovny. První část je zaměřena na teoretické poznatky o mezinárodním dvojím ...
 • Strategická analýza obchodů se sýry 

  Juříček, Alan
  Diplomová práce o názvu „Strategická analýza obchodů se sýry“ analyzuje stav firmy, která se zabývá prodejem zahraničních sýrů a delikates. V teoretické části práce je definován obecný postup strategické analýzy a nástrojů ...
 • Strategie rozvoje malé firmy - autoservisu 

  Španár, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá stratégiou rozvoja malého podniku. Cieľom praxe je navrhnúť stratégiu rozvoja, ktorá bude uplatnená v praxi. Zvláštna pozornosť je pri návrhu venovaná analýze prostredia v ktorom podnik pôsobí. ...
 • Strategie rozvoje pro reálnou společnost 

  Svobodová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení a strukturu hierarchie strategií společnosti Sporten, a.s. s ohledem na její rozvoj. Cílem je vytvořit komplexní soubor rozvojových strategií, který je podložený firemními ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Kořený, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Hon, a.s. Na základě analýzy současného stavu vnějšího a vnitřního okolí podniku je v souladu s hodnotami rodiny a vizí majitele formulována strategie ...
 • Studie logistické koncepce v mezinárodním obchodu 

  Slámová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá studií logistické koncepce v mezinárodním obchodu ve společnosti Holek Production, s. r. o., která se zabývá výrobou napařovacích žehlících mandlů pro domácnost. Na základě teoretických poznatků ...
 • Studie logistiky opatřování v distribuční organizaci 

  Grund, David
  Diplomová práce se soustřeďuje na zpracování analýzy současného stavu logistiky opatřování ve společnosti Tourbus, a.s. Stanovuje si za cíl určení oblastí v nákupních procesech této společnosti, které je možno zracionalizovat ...
 • Studie materiálových a informačních toků v podniku HELLA 

  Junek, Karel
  Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálových a informačních toků ve vybraném podniku. Práce je tvořena analýzou současného stavu interní problematiky materiálových a informačních toků ve vztahu k dodavatelům a ...
 • Studie nákupní strategie podniku 

  Fargašová, Dominika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu nákupní strategie firmy vedoucí k identifikaci prostorů pro zlepšení nákupu firmy. Cílem práce je návrh nové strategie nákupu se zaměřením na zakázky. Na základě analýzy ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Holík, Lukáš
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie optimalizace výrobních procesů“ je zaměřena na optimalizaci materiálových toků plynoucích do výroby. Nejdříve se zaměříme na teoretické přístupy, které ovlivňují danou problematiku a ...
 • Studie proveditelnosti projektu 

  Šimko, Vladimír
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou projektového managementu v oblasti energetiky, konkrétne diverzifikácie palivovej základne s využitím obnoviteľných zdrojov. Práca je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá je ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Michalová, Iveta
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou AKI ELECTRONIC spol. s r. o. Skládá se z těchto hlavních částí: z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Sedliačková, Michaela
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kubíček, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vybraných činností výroby ve firmě DH DEKOR Spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základě analýzy procesů ve skladech a výrobě ...