Now showing items 365-384 of 432

 • Technická analýza 

  Kratochvíl, Bohumír
  Autor diplomové práce si klade za cíl navrhnout aplikaci na podporu technické analýzy akcií vycházející z identifikovaných potřeb. Určité nedostatky a omezení totiž vyplývají z analýzy modulů pro technickou analýzu současných ...
 • Technická analýza 

  Kosek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou technické analýza a jejího využití při tvorbě automatických obchodních systémů. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní principy fungování měnového trhu (Forex) a technických ...
 • Technická analýza 

  Mičánek, Filip
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou, která slouží k predikci budoucího vývoje akcií. V první části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná pro další části. Následuje analýza současného stavu, která ...
 • Technická analýza 

  Regen, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou automatizovaných obchodních systémů na základě vybraných trading strategií, jejich testováním a optimalizováním vstupních hodnot. Práce začíná teoretickým podkladem pro následnou ...
 • Technická analýza 

  Tesař, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na obecnou charakteristiku technické analýzy a využití jejích nástrojů pro podporu rozhodování při obchodování na akciovém trhu. V rámci teoretické části jsou zpracována teoretická východiska ...
 • Technická analýza 

  Chocholáč, Adam
  Součástí diplomové práce je analýza vybraných technických indikátorů pro data zvolených měnových párů a následné vytvoření obchodní strategie. Obsahuje teoretická východiska technické analýzy. V další části je popsán návrh ...
 • Technická analýza 

  Němec, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je technická analýza – vytvoření investičních strategií. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k technické analýze a indikátorům. V praktické části je zmapována ...
 • Technická analýza vybraných akcií 

  Novotná, Vendula
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou akcií společností Starbucks Corporation, Vodafone Group, Apple a Autodesk, které jsou obchodovatelné na burze NASDAQ. Na začátku se práce zaměřuje na teoretické podklady, které ...
 • Tvorba komponent pro Adobe CQ5 

  Pešava, Jan
  Cílem práce je analyzovat a popsat tvorbu komponent pro systém Adobe CQ5. Výsledné komponenty budou následně implementovány a integrovány do systému. Dílčím cílem je vytvoření práce, která pomůže dalším programátorům s ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Kočířová, Jitka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. Základní informace o zásobách a jejich možném druhu analýzy jsou uvedeny v rámci teoretických přístupů. Byl představen výrobní podnik a ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybrané firmy 

  Koubková, Martina
  Diplomová práce se zabývá oblastí zpracování vnitropodnikových směrnic ve společnosti quick-mix k.s. V teoretické části vysvětluji pojem a obecný význam vnitropodnikových směrnic, dále požadavky na vypracování konkrétních ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Malíček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá nalezením optimálního návrhu využití marketingu a jeho principů u vybraného živnostníka Jana Matyáše. Pan Matyáš se zabývá zakázkovou výrobou produktů uměleckého kovářství. Hlavním cílem je ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Janošík, Viktor
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku marketingového řízení vybraného golfového klubu – občanského sdružení. Jedná se o analýzu současného stavu využití marketingu v řízení golfového klubu a nalezení vhodných způsobů ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Klimová, Monika
  Diplomová práce na téma: „Uplatnění marketingu v sektoru služeb“ se zaměřuje na analýzu vnitřního a vnějšího marketingového prostředí a marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce je uvedeno ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Krygielová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací zásobovacího procesu malého podniku, zejména určením optimální výše zásob a predikcí poptávky, s využitím analýzy časových řad. V závěrečné fázi je pak popsána tvorba programu, ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Velecká, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu zvoleného podniku pomocí analýzy hlavních finančních ukazatelů. Analýza je provedena metodou regresní analýzy a na základě zvolené regresní funkce je stanovena ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Lališ, Roman
  Diplomová práca je zameraná na finančné analýzu zdravia mikropodniku s využitím štatistických metód, presnejšie časových rád. Zvolená veľkosť podniku súvisí s prínosom pre podnik, keďže analýzy tohto typu sa v ňom zvyčajne ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Zbranková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace podniku ZLKL, s. r. o. za pomoci statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku, které jsou podrobeny finanční analýze. Na základě výsledků ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Balga, Karel
  Obsahem této diplomové práce je aplikace vybraných statistických metod, které budou využívány pro řízení zásob vybrané společnosti. Praktická část se zabývá analýzou a popisem aplikace, která bude vyhodnocovat jakým způsobem ...
 • Validace odvětvových průměrů 

  Olšáková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti a porovnává výsledky s oborovými průměry. V první části je popsána teorie důležitá pro znalost finanční analýzy, dále je stručně charakterizovaná vybraná ...