Now showing items 376-395 of 432

 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Malíček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá nalezením optimálního návrhu využití marketingu a jeho principů u vybraného živnostníka Jana Matyáše. Pan Matyáš se zabývá zakázkovou výrobou produktů uměleckého kovářství. Hlavním cílem je ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Janošík, Viktor
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku marketingového řízení vybraného golfového klubu – občanského sdružení. Jedná se o analýzu současného stavu využití marketingu v řízení golfového klubu a nalezení vhodných způsobů ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Klimová, Monika
  Diplomová práce na téma: „Uplatnění marketingu v sektoru služeb“ se zaměřuje na analýzu vnitřního a vnějšího marketingového prostředí a marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce je uvedeno ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Krygielová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací zásobovacího procesu malého podniku, zejména určením optimální výše zásob a predikcí poptávky, s využitím analýzy časových řad. V závěrečné fázi je pak popsána tvorba programu, ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Velecká, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu zvoleného podniku pomocí analýzy hlavních finančních ukazatelů. Analýza je provedena metodou regresní analýzy a na základě zvolené regresní funkce je stanovena ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Lališ, Roman
  Diplomová práca je zameraná na finančné analýzu zdravia mikropodniku s využitím štatistických metód, presnejšie časových rád. Zvolená veľkosť podniku súvisí s prínosom pre podnik, keďže analýzy tohto typu sa v ňom zvyčajne ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Zbranková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace podniku ZLKL, s. r. o. za pomoci statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku, které jsou podrobeny finanční analýze. Na základě výsledků ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Balga, Karel
  Obsahem této diplomové práce je aplikace vybraných statistických metod, které budou využívány pro řízení zásob vybrané společnosti. Praktická část se zabývá analýzou a popisem aplikace, která bude vyhodnocovat jakým způsobem ...
 • Validace odvětvových průměrů 

  Olšáková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti a porovnává výsledky s oborovými průměry. V první části je popsána teorie důležitá pro znalost finanční analýzy, dále je stručně charakterizovaná vybraná ...
 • Vicekriterialni optimalisace podniku pomoci trendů 

  Kastnerová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vícekriteriální optimalizací a navrhuje fuzzy model pro určitý podnik. Zahrnuje podrobný popis modelu a výsledky hodnocení.
 • Vliv kontroly na evaluaci a motivaci zaměstnanců 

  Voňavka, Adam
  Tato práce je zaměřena na motivaci a evaluaci zaměstnanců v gastro podniku, analýzu těchto činností a jejich vliv na nežádoucí chování personálu k podnikovým financím a majetku obecně. V první části budou popsána teoretická ...
 • Vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy 

  Přichystal, Dušan
  Cílem diplomové práce je objasnit vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy. První kapitola se zabývá teoretickými východisky konkurenceschopnosti firem ve vztahu k měnovému kurzu. Druhá kapitola se pak zabývá ...
 • Vnitropodnikové směrnice ve společnosti Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

  Bartošíková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Nejprve charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související základní pojmy a poté analyzuje směrnice vybrané společnosti a ...
 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Kratochvilová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic ve společnosti VARS BRNO a. s. Práce je zaměřena především na směrnice související s majetkem a jeho evidencí, plánem inventarizací, evidencí valutových a ...
 • Vstup na zahraniční trh společnosti Navertica a.s. 

  Klimo, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vstupu firmy NAVERTICA,a.s. na Jihoafrický trh. Práce obsahuje analýzu společnosti a současné situace na trhu v Jižní Africe. Je aplikována kritická analýza literatury na dané téma ...
 • Vůdcovství 

  Jordán, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci koncepce vůdcovství. V této práci bych tedy rád rozebral co je podstatou vůdcovství, jaké formy vůdcovství lze podle dostupných pramenů nalézt a porovnat je s reálnými subjekty v ...
 • Vůdcovství 

  Jordán, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci koncepce vůdcovství. V této práci bych tedy rád rozebral co je podstatou vůdcovství, jaké formy vůdcovství lze podle dostupných pramenů nalézt a porovnat je s reálnými subjekty v ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Koutný, Pavel
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ je zaměřena na aktuální problém u většiny zaměstnanců a tím je stres, který na ně působí. Práce analyzuje typy stresu, příznaky a projevy stresu, také jeho vliv ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Zemánek, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je posoudit dosavadní stav controllingu ve vybraném pod-niku a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu jako podsystému řízení da-ného podniku podporujícího dosahování podnikatelských ...
 • Využití marketingu k posílení konkurenceschopnosti firmy 

  Kurowská, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Infinit, s. r. o. v oblasti poskytování wellness pobytů, a to se specifickým zaměřením na webovou komunikaci firmy. Teoretická ...