Now showing items 129-148 of 432

 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Breicetl, Oldřich
  Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky motivace a evaluace zaměstnanců v podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části jsou rozebrána ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s. 

  Blaha, Petr
  Předmětem diplomové práce „Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s.“ je motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je navrhnout změny, které budou mít za následek zlepšení současné situace v ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců TMT spol. s r.o. 

  Čmelíková, Michala
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat proces motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti TMT spol. s r.o. na základě získaných informací. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky. ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Fedrová, Lenka
  Cílem mé diplomové práce je navržení systému motivace, evaluace a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části jsou shrnuty poznatky, které byly načerpány z odborné literatury a tyto poznatky jsou následně ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Gálová, Ivana
  Předmětem diplomové práce je pracovní motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se zabývá ...
 • Motivace a stimulace 

  Macešková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá motivací a stimulací zaměstnanců v konkrétní společnosti. Na základě dotazníkového šetření jsou navrženy změny, které mohou přispět ke zvyšování motivace a stimulace zaměstnanců. Práce je přínosná ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Dědoch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Gala, a. s. Prostějov. Cílem práce je zhodnotit současný motivační systém v podniku a navrhnout doporučení, která přispějí ke zvýšení ...
 • Motivace pracovníků Dopravního podniku města Brna 

  Florián, Boris
  Předmětem této diplomové práce je identifikace zdrojů motivace zaměstnanců firmy Dopravní podnik města Brna, a.s. a návrhy na zvýšení jejich efektivity. Práce se zaměřuje hlavně učně na praxi a jejich instruktory, jelikož ...
 • Motivace pracovníků ve vybrané společnosti 

  Řádová, Renáta
  Tato diplomová práce pojednává o motivaci pracovníků vybrané společnosti. Současný motivační systém je zanalyzován na základě rozboru rozhovorů s finančním ředitelem společnosti, hlavním inženýrem projektu a pomocí ...
 • Motivace pracovníků zákaznických center 

  Trnka, Michal
  Tato diplomová práce má za cíl zvýšit kvalitu práce telefonních operátorů a členů kurýrní sítě společnosti Mediaservis s.r.o., která poskytuje jedinou alternativu České pošty s.p. z pohledu celorepublikového poštovního ...
 • Motivace zaměstnanců a možnosti jejího ovlivňování 

  Koranda, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o významu motivace a možnosti jejího zvyšování na základě znalosti motivačního profilu zaměstnanců. V první, teoretické části jsou uvedeny východiska motivace, definice a základní pojmy. Druhá, ...
 • Na fundamentech založená obchodní strategie pro forex 

  Šebek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro mezinárodní devizový trh. Cílem práce je dosáhnout uspokojivých obchodních výsledků za pomoci kombinace technické a fundamentální analýzy. Práce zahrnuje uvedení ...
 • Nábor zaměstnanců s využitím metody inzerce na internetu 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá procesem náboru zaměstnanců se zaměřením na metodu inzerce na internetu. V této své práci jsem se rozhodl analyzovat a kategorizovat nabídky práce pro pozice středního managementu, uveřejněné na ...
 • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

  Zatloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...
 • Návrh a implementace části informačního systému podniku 

  Maringa, Dominik
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie a zhodnotenie stavu informačného systému v zvolenej firme. Po vyhodnotení výsledkov, ktoré získam pri analýze súčasného stavu informačného systému vypracujem návrh, ktorý bude ...
 • Návrh a implementace napojení informačního systému společnosti na ekonomický software 

  Machala, Ondřej
  Záměrem práce je analýza, návrh a implementace datového mostu mezi informačním systémem společnosti Sledovanitv.cz, s.r.o. a ekonomickým systémem. V první části práce jsou stanoveny cíle projektu. Teoretická část poskytuje ...
 • Návrh a nasazení systému řízení bezpečnosti informací ve výukovém středisku 

  Křížová, Romana
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením výukového střediska, ve kterém probíhá výzkum zaměřený na chemický průmysl. První část práce vymezuje teoretické znalosti, na jejichž základě se postupuje v praxi. Praktická část se ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Ondo, Ondrej
  Diplomová práca za zameriava na problematiku automatických obchodných systémov (AOS) na obchodovanie na devízových trhoch. Popisuje teoretické základy finančných trhov, prístupy k technickej analýze a problematiku tvorby ...
 • Návrh a propagace elektronického obchodu 

  Šiková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá internetovým obchodem specializovaným na prodej dřevěných postelí pro psy. Na základě provedené analýzy stávajícího stavu budou navrženy změny, které povedou k lepšímu umístění internetového obchodu ...
 • Návrh a realizace síťové aplikace pro audit a monitorování počítačů 

  Krym, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací síťové monitorovací aplikace pro vybranou společnost. Hlavní funkcí aplikace je automatizovaný sběr softwarových a hardwarových informací z firemních počítačů. Dále ...