Now showing items 280-299 of 432

 • Podnikatelský záměr 

  Sedláček, Miloš
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem týkajícího se rozvoje obchodní společnosti MISE s.r.o.. Firma působí na trhu jako distributor zdravotnických pomůcek pro diabetiky. Teoretická část je zaměřena na obecnou ...
 • Podnikatelský záměr - adrenalínové centrum 

  Sedláček, Michal
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout podnikatelský záměr pro nově vznikající adrenalinové centrum v Třinci. Práce je rozdělena do třech kapitol, úvodní vymezuje cíle a metody práce. Další část tvoří teoretický rámec tématu ...
 • Podnikatelský záměr - hospůdka v anglickém stylu 

  Weiss, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení nové nekuřácké hospůdky. V první části jsou nastíněna teoretická východiska, na základě kterých je zpracována cast praktická. Výsledný podnikatelský záměr ...
 • Podnikatelský záměr - Na základě inovace rozšíření firmy včetně ekonomického vyhodnocení 

  Kuchárik, Daniel
  Riešenou témou tejto diplomovej práce je spracovanie podnikateľského zámeru, ktorý sa zaoberá inováciou procesu montáže kompresorov vo výrobnej spoločnosti Ekom. Základom inovácie je investícia do montážnej linky, zabezpečujúca ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Štěrbáček, Luděk
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na rozšířením stávajícího podnikání. Podnikatelský záměr je postaven na teoretických základech, dále analyzuje současný stav firmy a na základě této analýzy je ...
 • Podnikatelský záměr - vytvoření masérského studia 

  Beranová, Petra
  Cílem diplomové práce je návrh na vybudování nového masérského studia v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu, jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. ...
 • Podnikatelský záměr - výběr vhodné varianty investice společnosti ICE invest spol. s r.o. 

  Vincensová, Lucie
  Diplomová práce slouží jako návrh možné varianty investice ve společnosti ICE invest spol. s r.o. Diplomová práce vychází z teoretických východisek, na které navazuje analýza současného stavu a vlastní návrhy řešení dané ...
 • Podnikatelský záměr - výcvik psů 

  Zeman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na výcvik psů. Na základě analýzy konkurence, vnitřního a vnějšího prostředí stanoví potřebné náležitosti vybraného podnikání. Cílem této práce je, s důrazem ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení stavební firmy. 

  Štěpánková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru, kterým bude rozšířena existující firma tak, že bude založena nová společnost, a zároveň budou řešeny 3 projekty z oboru stavebnictví. Práce vychází ze základních ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení svatební agentury 

  Mohelská, Martina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na založení svatební agentury, která bude působit na Jižní Moravě. Práce obsahuje teoretická východiska, která jsou podkladem pro praktickou část. V návrhové ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Nováková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení květinářství v obci Brankovice. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. V praktické ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Svobodová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny. V teoretické části jsou popsány obecné předpoklady a podmínky pro založení firmy a obecná struktura podnikatelského plánu. V praktické části ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Pytlová, Adriana
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu na založení firmy Bolesti zad. Teoretická část je zaměřena na vymezení hlavních pojmů této problematiky, určení struktury a náležitostí podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský záměr na zřízení nové firmy 

  Školoudík, František
  Tématem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na zřízení nové firmy zabývající se zprostředkováním sportovních soustředění. Důraz je kladen na variantní ekonomické zpracování za účelem dosažení zisku
 • Podnikatelský záměr pro prodej fotografií a ilustrací přes fotobanky 

  Šlechtová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na prodej fotografií a ilustrací přes fotobanky. Teoretická část vymezuje základní záležitosti týkající se podnikání, podnikatelského plánu a fotobank. Praktická ...
 • Podnikatelský záměr pro zahájení podnikání v oblasti sportovní zábavy 

  Zapletalová, Kateřina
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení společnosti, působící v oblasti sportovní zábavy. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy TOP BAITS 

  Pásler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení obchodní korporace TOP Baits. Jedná se o společnost podnikající v oblasti výroby a prodeji návnad a nástrah pro lov kaprů. Práce je členěna do několika hlavních ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Fink, Michael
  Předmětem diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru rozvoje obchodní firmy, působící na trhu s vinařskou chemií, o další tržní segment, kterým je produkce alkoholických nápojů se specializací na výrobu vín. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Reková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na rozšíření podnikání, podnikatele - fyzické osoby - provozující autoopravnu. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů tvořících strukturu podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr ve venkovském cestovním ruchu 

  Kohoutová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru ve venkovském cestovním ruchu pro založení rodinného podniku. Tento podnik spojuje poskytování služeb v rámci rodinného venkovského penzionu s vlastní zemědělskou ...