Now showing items 289-308 of 432

 • Podnikatelský záměr - zřízení svatební agentury 

  Mohelská, Martina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na založení svatební agentury, která bude působit na Jižní Moravě. Práce obsahuje teoretická východiska, která jsou podkladem pro praktickou část. V návrhové ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Nováková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení květinářství v obci Brankovice. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. V praktické ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Svobodová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny. V teoretické části jsou popsány obecné předpoklady a podmínky pro založení firmy a obecná struktura podnikatelského plánu. V praktické části ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Pytlová, Adriana
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu na založení firmy Bolesti zad. Teoretická část je zaměřena na vymezení hlavních pojmů této problematiky, určení struktury a náležitostí podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský záměr na zřízení nové firmy 

  Školoudík, František
  Tématem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na zřízení nové firmy zabývající se zprostředkováním sportovních soustředění. Důraz je kladen na variantní ekonomické zpracování za účelem dosažení zisku
 • Podnikatelský záměr pro prodej fotografií a ilustrací přes fotobanky 

  Šlechtová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na prodej fotografií a ilustrací přes fotobanky. Teoretická část vymezuje základní záležitosti týkající se podnikání, podnikatelského plánu a fotobank. Praktická ...
 • Podnikatelský záměr pro zahájení podnikání v oblasti sportovní zábavy 

  Zapletalová, Kateřina
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení společnosti, působící v oblasti sportovní zábavy. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy TOP BAITS 

  Pásler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení obchodní korporace TOP Baits. Jedná se o společnost podnikající v oblasti výroby a prodeji návnad a nástrah pro lov kaprů. Práce je členěna do několika hlavních ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Fink, Michael
  Předmětem diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru rozvoje obchodní firmy, působící na trhu s vinařskou chemií, o další tržní segment, kterým je produkce alkoholických nápojů se specializací na výrobu vín. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Reková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na rozšíření podnikání, podnikatele - fyzické osoby - provozující autoopravnu. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů tvořících strukturu podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr ve venkovském cestovním ruchu 

  Kohoutová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru ve venkovském cestovním ruchu pro založení rodinného podniku. Tento podnik spojuje poskytování služeb v rámci rodinného venkovského penzionu s vlastní zemědělskou ...
 • Podnikatelský záměr založení mateřské školy 

  Zápařková, Iveta
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení sportovní mateřské školy s výukou anglického jazyka v městě Uherském Hradišti. Soukromá mateřská školka bude zřízena jako společnost s ručením omezeným a nebude ...
 • Podnikatelský záměr založení nové pobočky 

  Lachout, Jan
  Diplomová práce se bude zabývat posouzením současného stavu společnosti ABC, s.r.o., K posouzení současného stavu společnosti, bude vypracovaná analýza vnějšího a vnitřního prostředí pomocí, SLEPT analýzy, Porterovy analýzy, ...
 • Podnikatelský záměr založení nové restaurace 

  Škarda, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení nové restaurace, která se bude věnovat slovenské, maďarské a české kuchyni. Součástí práce je tvorba modelu na předpověď výnosů a nákladů v příslušném ...
 • Podnikatelský záměr-rozšíření prodejní sítě 

  Dvorský, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský záměr pro firmu Vodoplast, která by chtěla v blízké době otevřít svoji maloobchodní prodejnu instalatérského materiálu a sanitární techniky v městě Zábřeh. Práce by se měla ...
 • Podnikatelský záměr-vybudování lasergame arény 

  Růžička, Daniel
  Obsahem diplomové práce je podnikatelský záměr vybudování sportovní Laser Game arény. Vlastní práce je rozdělena do tří částí. První částí jsou teoretická východiska a poznatky, na jejichž základě je v druhé části práce ...
 • Podnikatelský záměr-zřízení pobočky firmy na Slovensku 

  Kalvodová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zřízení pobočky technologické firmy na Slovensku. První část práce je zaměřena na teoretické postupy při sestavování podnikatelského plánu. V druhé části jsou obsaženy analýzy, které ...
 • Podpora v rozhodování pro investičního experta na měnových trzích 

  Vlček, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku automatických obchodních systémů pro obchodování na měnovém trhu. Popisuje teoretické základy analýzy trh a zabývá se návrhem, optimalizací a určení vhodných indikátorů automatického ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosíková, Kristýna
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy se zabývá současnou situací pensionu Kosanda v Jeseníkách, na základě které jsou vytvořeny návrhy za účelem rozvoje konkurenceschopnosti. Návrhy byly vytvořeny ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosičková, Jana
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy je zaměřena na aktuální situaci společnosti Ford CARent, a.s. Tato společnost je porovnávána s konkurenčními firmami na území města Brna. Práce je rozdělena ...