Now showing items 349-368 of 432

 • Strategická analýza obchodů se sýry 

  Juříček, Alan
  Diplomová práce o názvu „Strategická analýza obchodů se sýry“ analyzuje stav firmy, která se zabývá prodejem zahraničních sýrů a delikates. V teoretické části práce je definován obecný postup strategické analýzy a nástrojů ...
 • Strategie rozvoje malé firmy - autoservisu 

  Španár, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá stratégiou rozvoja malého podniku. Cieľom praxe je navrhnúť stratégiu rozvoja, ktorá bude uplatnená v praxi. Zvláštna pozornosť je pri návrhu venovaná analýze prostredia v ktorom podnik pôsobí. ...
 • Strategie rozvoje pro reálnou společnost 

  Svobodová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení a strukturu hierarchie strategií společnosti Sporten, a.s. s ohledem na její rozvoj. Cílem je vytvořit komplexní soubor rozvojových strategií, který je podložený firemními ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Kořený, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Hon, a.s. Na základě analýzy současného stavu vnějšího a vnitřního okolí podniku je v souladu s hodnotami rodiny a vizí majitele formulována strategie ...
 • Studie logistické koncepce v mezinárodním obchodu 

  Slámová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá studií logistické koncepce v mezinárodním obchodu ve společnosti Holek Production, s. r. o., která se zabývá výrobou napařovacích žehlících mandlů pro domácnost. Na základě teoretických poznatků ...
 • Studie logistiky opatřování v distribuční organizaci 

  Grund, David
  Diplomová práce se soustřeďuje na zpracování analýzy současného stavu logistiky opatřování ve společnosti Tourbus, a.s. Stanovuje si za cíl určení oblastí v nákupních procesech této společnosti, které je možno zracionalizovat ...
 • Studie materiálových a informačních toků v podniku HELLA 

  Junek, Karel
  Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálových a informačních toků ve vybraném podniku. Práce je tvořena analýzou současného stavu interní problematiky materiálových a informačních toků ve vztahu k dodavatelům a ...
 • Studie nákupní strategie podniku 

  Fargašová, Dominika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu nákupní strategie firmy vedoucí k identifikaci prostorů pro zlepšení nákupu firmy. Cílem práce je návrh nové strategie nákupu se zaměřením na zakázky. Na základě analýzy ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Holík, Lukáš
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie optimalizace výrobních procesů“ je zaměřena na optimalizaci materiálových toků plynoucích do výroby. Nejdříve se zaměříme na teoretické přístupy, které ovlivňují danou problematiku a ...
 • Studie proveditelnosti projektu 

  Šimko, Vladimír
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou projektového managementu v oblasti energetiky, konkrétne diverzifikácie palivovej základne s využitím obnoviteľných zdrojov. Práca je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá je ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Michalová, Iveta
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou AKI ELECTRONIC spol. s r. o. Skládá se z těchto hlavních částí: z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Sedliačková, Michaela
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kubíček, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vybraných činností výroby ve firmě DH DEKOR Spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základě analýzy procesů ve skladech a výrobě ...
 • Studie systému benefitů ve strojírenském podniku 

  Kabelíková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením a optimalizací systému benefitů ve strojírenském podniku. V úvodní části práce jsou popsány základní typy zvýšení motivace zaměstnanců pomocí odměňování a komplexního systému ...
 • Studie výkonnosti ekofarmy a jejího navýšení 

  Pavlíková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá výkonností firmy Horňácká farma s.r.o. při procesu zpracování a prodeje hovězího biomasa. Cílem této práce je nalezení cest vedoucích ke zvýšení výkonnosti ekofarmy. Na základě analýzy současného ...
 • Syndrom vyhoření u pracovníků v neziskovém prostoru 

  Vaňková, Linda
  V diplomové práci je řešena problematika syndromu vyhoření v neziskovém sektoru. Teoretická část se zabývá motivací, pracovním výkonem a popisem neziskové organizace. Dále je charakterizován syndrom vyhoření, jeho průběh ...
 • Technická analýza 

  Kratochvíl, Bohumír
  Autor diplomové práce si klade za cíl navrhnout aplikaci na podporu technické analýzy akcií vycházející z identifikovaných potřeb. Určité nedostatky a omezení totiž vyplývají z analýzy modulů pro technickou analýzu současných ...
 • Technická analýza 

  Kosek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou technické analýza a jejího využití při tvorbě automatických obchodních systémů. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní principy fungování měnového trhu (Forex) a technických ...
 • Technická analýza 

  Mičánek, Filip
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou, která slouží k predikci budoucího vývoje akcií. V první části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná pro další části. Následuje analýza současného stavu, která ...
 • Technická analýza 

  Regen, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou automatizovaných obchodních systémů na základě vybraných trading strategií, jejich testováním a optimalizováním vstupních hodnot. Práce začíná teoretickým podkladem pro následnou ...