Now showing items 429-432 of 432

 • Zhodnocení používání cash poolingu ve vybraném podniku 

  Mayerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výhod a nevýhod cash poolingu. Cílem diplomové práce je posoudit výhodnost používaných metod cash managementu a eventuelní vhodnost zapojení poboček zkoumané společnosti do cash ...
 • Zhodnocení trhu s bytovou výstavbou v České republice pomocí časových řad 

  Konopáč, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou trhu s bytovou výstavbou v České republice pomocí časových řad. Pro potřebu této práce byly použity data uveřejněná Českým statistickým úřadem. Práce obsahuje popis teoretických ...
 • Zhodnocení vyvíjené aplikace a návrh změn na zlepšení 

  Svoboda, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvíjené aplikace a následným návrhem změn, které by měly přispět ke zlepšení aplikace. Práce obsahuje teoretická východiska potřebná pro základní orientaci v problematice, důkladnou ...
 • Změna systému řízení malého podniku 

  Slavíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá základními pojmy z oblasti řízení podniku a manažerských funkcí. Zaměřuje se na analýzu konkrétní společnosti, s jejíž pomocí lze nalézt nedostatky, které se v daném podniku vyskytují. Tyto ...