Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na založení rodinného podniku 

    Miškechová, Lucia
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom podnikateľského plánu pre založenie malého rodinného podniku, kamennej predajne, zameranej na predaj cukrárskych pomôcok. Návrh je postavený na teoretických poznatkoch z danej oblasti a ...