Now showing items 1-20 of 433

 • Návrh marketingové strategie pro individuální vstup do podnikání v oblasti jazykového vzdělání 

  Nováková, Hana
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vstupu individuálního podnikatele na trh jazykového vzdělání v Brně. Obsahuje průzkum trhu primárním a sekundárním výzkumem. Sekundární výzkum se zaměřuje na konkurenci ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Janošík, Viktor
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku marketingového řízení vybraného golfového klubu – občanského sdružení. Jedná se o analýzu současného stavu využití marketingu v řízení golfového klubu a nalezení vhodných způsobů ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků hokejového klubu a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Hanáková, Gabriela
  Diplomová práce zkoumá spokojenost zákazníka HC Kometa Brno. Cílem diplomové práce je navrhnout řešení provedením analýz a vlastního marketingového průzkumu. V teoretické části jsou uvedeny metody marketingového průzkumu ...
 • Návrh změn motivačního programu ve vybraném podniku. 

  Radičová, Kateřina
  V předkládané diplomové práci se autorka zabývá motivací zaměstnanců ve vybraném podniku. Pozornost je věnována analýze stávajícího motivačního systému,systému hodnocení a odměňování. Cílem této práce je na základě ...
 • Podnikatelský plán pro založení pizzerie 

  Jílková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Bezkontaktní platby – budoucnost platebních karet 

  Chludilová, Eliška
  Tato diplomová práce pojednává o vývoji platebních nástrojů, bezkontaktních technologií a nástrojů bezkontaktního placení. Práce popisuje záměry karetních asociací VISA a MasterCard v oblasti bezkontaktního placení. Dále ...
 • Srovnávání vybraných IT účetních produktů pro řízení finančních toků 

  Prchal, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnávání vybraných ekonomických produktů pro řízení finančních toků dostupných v České republice pomocí vytvořených oblastí kritérií funkčnosti. Teoretická část práce popisuje vývoj účetních ...
 • Modernizace podnikového informačního systému pomocí projektového řízení 

  Hájek, Jan
  Cilem diplomove prace je navrhnout plan zmeny informacniho systemu ve spolecnosti HARTMANN-RICO a.s. V reseni bude pouzito kritickych analyz a nasledne metod projektoveho rizeni. Vysledkem bude detailni plan postupu se ...
 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

  Rásochová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy ...
 • Návrh a nasazení systému řízení bezpečnosti informací ve výukovém středisku 

  Křížová, Romana
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením výukového střediska, ve kterém probíhá výzkum zaměřený na chemický průmysl. První část práce vymezuje teoretické znalosti, na jejichž základě se postupuje v praxi. Praktická část se ...
 • Návrh komunikačního mixu podnikatele Mgr. Lumíra Bednaříka 

  Mizerová, Petra
  Diplomová práce obsahuje návrhy na zlepšení komunikačního mixu podnikatelského subjektu Mgr. Lumír Bednařík, který se zabývá prodejem nástrojů pro obrábění dřeva, dřevěných derivátů, plastů a lehkých slitin. Práce se má ...
 • Posouzení investičního záměru v zemědělském podniku 

  Krejsová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace zemědělského podniku Jamenská a.s. a návrhem na využití prázdné budovy bývalého kravína. Konkrétně jde o zhodnocení investičního projektu, který se týká zavedení chovu ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Lodesová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve Vinařství LAHOFER, a.s. Teoretická část je zaměřena na zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka a také na základní postupy a metody analýzy marketingového ...
 • Návrh využití offshore struktury k optimalizaci daňové zátěže podnikatelského subjektu 

  Tomášek, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na využití destinací s mírnější mírou zdanění příjmu právnických osob pro celkové snížení daňové zátěže podnikatelského subjektu. Vymezuje základní pojmy a souvislosti, na které navazuje analýzou ...
 • Optimalizace IT infrastruktury za pomocí virtualizace serverů 

  Stančík, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh a optimalizaci serverové infrastruktury organizace s využitím virtuálního prostředí. Východiskem je analýza současného stavu IT infrastruktury společnosti a následný návrh nasazení vhodného ...
 • Návrh na zavedení controllingu 

  Popelková, Michaela
  Diplomová práce podává jasnou představu o pojmu controlling, analyzuje a zhodnocuje stav controllingového systému v podniku agriKomp Bohemia s. r. o. Na základě vyhodnocení analýzy navrhuje možné zkvalitnění stávajícího ...
 • Změna systému řízení malého podniku 

  Slavíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá základními pojmy z oblasti řízení podniku a manažerských funkcí. Zaměřuje se na analýzu konkrétní společnosti, s jejíž pomocí lze nalézt nedostatky, které se v daném podniku vyskytují. Tyto ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Analýza hospodaření vybrané obce 

  Ševčíková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života obyvatel v obci Machová. Potřeby obyvatel obce jsou zjištěny za pomoci dotazníkového šetření. Dílčím cílem práce je analýza hospodaření vybrané obce. Práce je rozdělena ...