Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

    Balga, Karel
    Obsahem této diplomové práce je aplikace vybraných statistických metod, které budou využívány pro řízení zásob vybrané společnosti. Praktická část se zabývá analýzou a popisem aplikace, která bude vyhodnocovat jakým způsobem ...