Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozšíření podnikové sítě o WiFi síť 

    Chobotová, Jana
    Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou bezdrôtovej siete do firemnej počítačovej siete. Analyzuje súčasný stav v podniku a navrhuje vhodné riešenie. Cieľom tejto práce je vytvoriť návrh pre zabezpečenie bezdrôtového ...