Recent Submissions

 • Ponava – potenciál rozvoje území 

  Holý, Martin
  Problém - Ponava je území s poměrně rozsáhlými plochami brownfields. Ponava by mělo být území s jasně definovanou strukturou bloků, smíšenými funkcemi, vysokým podílem bydlení a celkovým městským charakterem. Území řešené ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Odstrčilík, Viktor
  Projekt řeší Městskou knihovnu v Přerově a její umístění na danou lokalitu včetně návaznosti a napojení na současnou infrastrukturu. Projekt se dá rozdělit do tří částí – urbanistické řešení, architektonické řešení a ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Smékal, Jan
  Objekt filharmonie se obrací do náměstí. Hmota je rozdělena na tři části.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Domkář, Milan
  Novostavba knihovny je umístěna při nábřeží řeky Bečvy v historické části města. Knihovna je místem, které uchovává hodnoty vědění, kultury i doby. Takové místo by mělo být pevné a odolné. Vydržet staletí a chránit svůj ...
 • Bronx – změna adresy – (přestavba káznice na kreativní centrum) 

  Karasová, Miroslava
  Diplomová práce představuje architektonicko-urbanistickou studii nového využití objektu káznice - významného objektu z 18. století. Zpracovány jsou tři varianty, přičemž první dvě zachovávají tvar komplexu budov a dávají ...
 • Ponava – potenciál rozvoje území 

  Kouřil, Vojtěch
  Cílem této práce je začlenění území do struktury města, oživení Ponavy a prezentace tohoto území jako místa vhodného pro bydlení, práci i trávení volného času.
 • Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Boušková, Jana
  V AREALU BROWNFIELD BYVALE KOHNOVY CIHELNY BYLA NAVRZENA POMERENE INTENZIVNI ZASTAVBA NIZKOPODLAZNIMI BYTOVYMI DOMY, JAK JE URCENO UZEMNIM PLANEM MESTA BRNA. V ZADANI DIPLOMOVE PRACE JE POUZITO SLOVO EXPERIMENT. S OHLEDEM ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Doležalová, Pavlína
  Revitalizace bývalých Jaselských kasáren, nacházejících se v Brně na území Ponavy mezi ulicemi Staňkovou a Štefánikovou vyžaduje kompletně nový návrh urbanistiské struktury a jejího funkčního uspořádání.Urbanistický koncept ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Juráň, Petr
  Polyfunkční objekt Jocelyn je zasazen do dříve navržené urbanistické studie na místě Jeselských kasáren v Brně, ohraničenou ulicemi Štefánikova, Staňkova a novým protažením ulice Šumavská. Koncept stavby ve smyslu formy i ...
 • Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Vinohradská, Hana
  Diplomová práce se zabývá areálem bývalé Kohnovy cihelny v Brně-Štýřicích. Urbanisticko architektonická studie má za cíl nalézt odpovídající formu bydlení pro toto území se zaměřením na detailnější řešení vybraného bloku. ...
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Čapková, Eliška
  bydlení ve městě je často hlučné, však ve vnitrobloku je tiché. Bydlení v zeleni blízko centra je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak pro starší obavytele.
 • Znojmo - Kapucínský Klášter a hradební příkop 

  Vlčková, Marie
  Hlavním tématem této práce je rekonstrukce kláštera jako domu s pečovatelskou službou pro seniory. Hlavními důvody pro toto řešení je velmi výhodná poloha kláštera v historickém centru, možnost využití stávající budovy a ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Koláček, Kamil
  Cílem návrhu je Kreativní inkubátor, klíčová stavba kreativního centra, která nabízí prostor pro talentované lidi, absolventy a podnikatele působící a začínající v odvětví kreativního průmyslu. Smyslem je udržet si tyto ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Stolek, Jan
  Předmětem diplomové práce bylo rozvinutí představy o zástavbě bývalého kasárenského souboru v Brně - Jaselských kasáren. V předcházející urbanistické studii jsem navrhl systém blokové zástavby, který navazuje na stávající ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Fedorková, Zuzana
  Objekt sa nachádza v Ostrave na čiernej lúke v tesnej blízkosti centra mesta a rieky, uprostred blokovej zástavby. Filharmónia je riešená ako mosadzná podnoš ktorá vynáša ľahkú sklenenú kocku s auditórium a do ktorej sa ...
 • VODA + MĚSTO MARINA BRUNENSIS 

  Gninenko, Yekaterina
  V území jsem se snažila pochopit existující funkční uspořádání a ve svém návrhu předložit novou strukturu. Jachtařský a veslařský klub umístit do jednoho centra, současný areál námořního jachtingu přeměnit na parkoviště a ...
 • Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Dvořáková, Kateřina
  Úkolem je podrobněji zpracovat vybranou část urbanistického návrhu a na toto místo navrhnout soubor obytných domů. Vzhledem k umístění, charakteru okolí a s ohledem na aktuální potřeby obyvatel jsem se zaměřila na sociální ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Böserlová, Jana
  Předmětem diplomové práce bylo nalezení vhodné lokality pro stavbu knihovny v Přerově a návrh knihovny samotné. Zvolená lokalita se nachází na okraji širšího centra města v blízkosti rušné křižovatky ulic Komenského a Velké ...
 • VYŠKOV, HISTORICKÉ CENTRUM – VIZE BUDOUCNOSTI - VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR S NÁBŘEŽÍM 

  Sýkora, Vlastimil
  Přestavba území v centrální městské zóně. Návrh veřejného městského prostoru včetně nových objektů restauračního provozu, městské tržnice a konverze objektu tiskárny. Objekty a plochy budou obsahovat všechny potřebné funkce ...
 • Soundscape, Lom Hády 

  Kolcunová, Pavlína
  Koncept diplomové práce v obecné rovině je postaven na fenoménu Soundscape. Tento pojem byl definován v 60. letech 20. století v rámci výzkumu World Soundcape Project, jako reakce na příliš zjednodušené uvažování o akustickém ...

View more