Now showing items 1-20 of 98

 • Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Dvořáková, Kateřina
  Úkolem je podrobněji zpracovat vybranou část urbanistického návrhu a na toto místo navrhnout soubor obytných domů. Vzhledem k umístění, charakteru okolí a s ohledem na aktuální potřeby obyvatel jsem se zaměřila na sociální ...
 • VODA + MĚSTO AQUADOMOS příběh řeky 

  Smirnov, Anton
  Cílem návrhu je vytvořit architektonicky zajímavý a nevšední, ucelený, moderní komplex výzkumné-informacního a návštěvnického centra „VODA MĚSTO AQUADOMOS“. Projekt řeší urbanistickou koncepci komplexu i návrh jednotlivých ...
 • VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky 

  Nováková, Petra
  VOLNOČASOVÉ CENTRUM NA POMEZÍ DVOU ÚZEMNÍCH CELKŮ. ŘEKA SVRATKA JAKO HRANICE, ŘEKA SVRATKA JAKO SPOJNICE. NÁVRH OBJEKTU A URBANISTICKÉ STRUKTURY VYCHÁZEJÍCÍ Z MORFOLOGIE ŘEKY A VIZUÁLNÍ SPOJNICE BŘEHU BYSTRCE A KNÍNIČEK. ...
 • VODA + MĚSTO AQUADOMOS příběh řeky 

  Toman, Ondřej
  Výsledkem návrhu je architektonické a urbanistické řešení nevyužitého území v Brně – Pisárkách. Toto územím patřilo vodárenské společnosti BVK, a.s. Území se nachází u řeky Svratky. Výsledkem je navržení výzkumného, ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Fedorková, Zuzana
  Objekt sa nachádza v Ostrave na čiernej lúke v tesnej blízkosti centra mesta a rieky, uprostred blokovej zástavby. Filharmónia je riešená ako mosadzná podnoš ktorá vynáša ľahkú sklenenú kocku s auditórium a do ktorej sa ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Matrtaj, Marek
  Návrh novej zástavby Jaselských kasáren tvorí v rámci Černých polí miesto s jasnou identitou. Park ako hlavná urbanistická os spája mestský dom a bytové domy v zeleni a vytvára z novovzniknutej mestskej štruktúry jeden ...
 • VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky 

  Lišková, Pavlína
  Urbanistická struktura navržené zástavby má vytvořit nové centrum služeb, volného času, plochy pro bydlení a vzájemně propojit dvě části města. Volnočasové centrum orientované na pohyb a vzdělání se nachází na hranici ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Böserlová, Jana
  Předmětem diplomové práce bylo nalezení vhodné lokality pro stavbu knihovny v Přerově a návrh knihovny samotné. Zvolená lokalita se nachází na okraji širšího centra města v blízkosti rušné křižovatky ulic Komenského a Velké ...
 • VODA + MĚSTO AQUADOMOS příběh řeky 

  Škapová, Veronika
  Architektonický návrh je situovaný u řeky Svratky poblíž centra města Brna. Navržený objekt se otáčí zády k rušné dopravní komunikaci a otevírá se k řece. Vytváří veřejně přístupné nábřeží. Hmota objektu připomíná vlnu. ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Špidlová, Kateřina
  Cílem diplomové práce je návrh městské knihovny v historickém části města Přerova. Řešená lokalita „Na Marku“ se nachází při břehu řeky Bečvy v místě setkání tří významných pěších tras. Atraktivitu místa zvyšuje vazba na ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Rožánek, Adam
  Prístup, ktorý som zvolil na ideové naplnenie môjho zámeru ako aj témy diplomovej práce spočíval vo vyriešení problémov, ktoré pokladám ako klúčové vrámci situácie danej lokality, v ktorej by sa výstavba uskutočňovala. ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Smékal, Jan
  Objekt filharmonie se obrací do náměstí. Hmota je rozdělena na tři části.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Šafář, Martin
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Jandejsková, Barbora
  Stavba je rozdělena na dvě hmoty. Parter kopíruje zadanou parcelu a ustupuje od uliční čáry směrem k loutkovému divadlu. Tím rozšiřuje prostor pro hlavní vstup a respektuje původní budovu pavilonu A. Hmota sálu zasahuje ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Ertl, Ján
  Návrh Moravsko-sliezskej filharmónie v Ostrave. Koncept foyeru na výšku. Inštitúcia filharmónie by mala mať vačšiu interakciu s verejnosťou. Kontakt mezi návštevníkmi filharmónie a okoloidúcimi na námestí.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Fridrich, Jan
  Městská knihovna v Přerově, umístěná na nám. Přerovského povstání. Knihovna je z části zahrnuta terénní vlnou. Která umožňuje lepší klimatické podmínky pro knihy ale i rozšiřuje možnosti parku který se zde dříve nacházel. ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Domkář, Milan
  Novostavba knihovny je umístěna při nábřeží řeky Bečvy v historické části města. Knihovna je místem, které uchovává hodnoty vědění, kultury i doby. Takové místo by mělo být pevné a odolné. Vydržet staletí a chránit svůj ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Kováčová, Zuzana
  Ostrava ako banícke mesto, Ostrava ako čierne mesto. Moravskosliezska filharmónia ako Čierna perla Ostravy. Objekt filharmónie má predstavovať surovú hrudu uhlia situovanej na lokalite Černá louka, bývalej halde. Budova ...
 • Pivovar ve městě, město v pivovaru - architektonicko urbanistická studie přestavby znojemského pivovaru 

  Balážová, Zuzana
  Areál pivovaru čaká na svoj čas znovu sa vztýčiť voči svojmu osudu. V návrhu sa zaoberám adekvátnym preriedení priestoru pre navrátenie majestátnosti bývalého hradného nádvoria. Odobrať na jej súčasnej mohutnosti a ...
 • Továrna Tomioka 

  Šnyrch, Marek
  Ke zpracování předložené diplomové práce byly vedoucím práce vybrány ke konkrétnímu řešení dva objekty, které sloužily přádelně jako hlavní sklady kokonů. Jedná se o dva prostorově největší objekty v areálu, vynikají zejména ...