Now showing items 1-1 of 1

  • Benchmarking, nástroj podpory rozhodování managementu podniku 

    Kotková, Eva
    Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku benchmarkingu, konkrétně na roli a omezení benchmarkingu jako nástroje rozhodování managementu podniku. Základním věcným záměrem práce je navrhnout metodiku provádění ...