Now showing items 1-1 of 1

  • Inovační faktory ovlivňující růst malých a středních podniků 

    Koudelková, Petra
    Disertační práce se věnuje problematice inovačních faktorů působících na růst malých a středních podniků. V této práci byly stanoveny dva cíle, které se týkají vymezení působení inovací na růst malých a středních podniků ...