Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny 

    Polák, Josef
    Disertační práce se zaměřuje na aktuální problematiku hodnocení komerčního rizika v mezinárodním obchodě, konkrétně do oblasti hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny. Předložená disertační práce představuje výchozí ...