Show simple item record

The projekt of the small water power station

dc.contributor.advisorMatoušek, Antoníncs
dc.contributor.authorSteidl, Adamcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:00:27Z
dc.date.available2018-10-21T22:00:27Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSTEIDL, A. Návrh malé vodní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other67358cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24821
dc.description.abstractTato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část se zabývá výběrem vhodných lokalit pro výstavbu MVE a rozhodnutím o výběru nejvhodnější z nich. Vybraná lokalita je popsána a zhodnocena. Následně práce pojednává o teorii vodohospodářského a hydroenergetického řešení MVE. Dále je řešen již samostatný návrh MVE. Tento návrh se skládá z teoretického řešení hydraulického obvodu a podrobněji se zabývá volbou vhodných soustrojí. Poté se práce zaobírá návrhem elektrické části MVE a jejím připojením na Distribuční síť. Tato část práce je zaměřena na kompenzaci jalových výkonů, návrh kabelu pro vyvedení výkonu elektrárny, ochrany a automatizaci MVE. V poslední části je provedeno ekonomické zhodnocení celé investice.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with a concept of a small hydro power plant. The first part is focused on hydro power potential of the Czech Republic, the general theory of small hydro power plants and their division. The following part discusses about the selection of suitable localities for construction of small hydro power plant and the decision of choosing the best of them. The selected locality is described and evaluated. Subsequently, the thesis deals with the theory of water management and hydro power solution of small hydro power plant. Futher the concept of a small hydro power plant is outlined. This concept consists of a theoretical solution of the hydraulic circuit and more detailed it focuses on the selection of appropriate sets. Then the thesis characterizes the concept of electric part of the small hydro power plant and its connection to the Distribution network. This part of thesis is aimed to compensation of reaktive powers, a concept of cabel for pulling of power of power plant, protections and automatization of the small hydro power plant. Finally, the economic evaluation of the investiment is done.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMalá vodní elektrárnacs
dc.subjectenergie vodycs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjectspádcs
dc.subjectprůtokcs
dc.subjectvodní turbínacs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectSmall hydro power stationen
dc.subjectwater energyen
dc.subjectlokalityen
dc.subjectdeclivityen
dc.subjectflowen
dc.subjectwater turbineen
dc.subjectgenerátoren
dc.subjectOutput.en
dc.titleNávrh malé vodní elektrárnycs
dc.title.alternativeThe projekt of the small water power stationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-21-10:16:38cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67358en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:12:29en
sync.item.modts2020.03.31 16:46:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePěcha, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svou prací na téma Návrh malé vodní elektrárny. Student odpověděl na otázky oponenta. Komise položila několik dotazů k samotné práci, na které student pohotově odpověděl. Doc. Matoušek položil dotaz na typy používaných turbín u malých vodních elektráren, na kterou student s malou pomocí dokázal odpovědět.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record