Show simple item record

Way of assign of stereoregularity of polypropylene

dc.contributor.advisorKratochvíla, Jancs
dc.contributor.authorHoza, Adamcs
dc.date.accessioned2019-11-18T01:53:49Z
dc.date.available2019-11-18T01:53:49Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHOZA, A. Způsob stanovení stereoregularity polypropylenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other96cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24836
dc.description.abstractTato práce se zabývá hodnocením a srovnáním indexu izotakticity homopolymerů polypropylenu získaných za použití extrakčních a rozpouštěcích metod. Toto stanovení bylo prováděno na sérii devíti vzorků PP ve formě prášku s molární hmotností od 29 do 154 kg/mol. Podstatou těchto metod bylo rozdělení polymerního vzorku na dvě frakce – nerozpustnou a rozpustnou. Extrakce byly prováděny v průtočném extrakčním přístroji typu Kumagawa za použití několika organických rozpouštědel (pentan, hexan, heptan a oktan ) při jejich bodu varu. Podstatou rozpouštěcí metody bylo stanovení frakce polypropylenu, která zůstala rozpuštěná po ochlazení na teplotu 23°C za horka připraveného pravého roztoku polymeru v organickém rozpouštědle (xylen, dekalin a tetralin). Separované polymerní frakce byly poté analyzovány pomocí metod 13C-NMR, GPC a DSC. Strukturní parametry naměřené na extrahovaných a rozpuštěných frakcích polypropylenu byly analyzovány z hlediska množství, stereochemického uspořádání, délky polymerních řetězců a krystalinity.cs
dc.description.abstractThe purpose of this work is to evaluate and compare isotactic index value determination of polypropylene homopolymer using extraction and solubility methods. A series of nine PP samples in a powder form specified by molecular weights in the range from 29 to 154 kg/mol was investigated. The methods afforded separation of polypropylene into two portions, the soluble fraction, and the insoluble one. Extractions were carried out in a modified Kumagawa extractor. Polypropylene extracts were obtained using several organic solvents (pentane, hexane, heptane, and octane) at their boiling points. Soluble fractions were obtained by dissolving the PP sample in high boiling point solvents (xylene, decahydronaphthalene, and 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene) and cooling the polymer solution to 23°C. All the fractions were characterized using 13C-NMR, SEC, and DSC methods. Comparison of the extraction and solubility methods showed significant differences in the amount, stereochemical structure, molecular weight, and crystallinity of soluble, and insoluble fractions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIndex izotakticitycs
dc.subjectpolypropylencs
dc.subjectextrakcecs
dc.subjectIsotactic indexen
dc.subjectpolypropyleneen
dc.subjectextractionen
dc.titleZpůsob stanovení stereoregularity polypropylenucs
dc.title.alternativeWay of assign of stereoregularity of polypropyleneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-23cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:02cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid96en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:54:56en
sync.item.modts2020.05.22 13:12:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTocháček, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl problematiku své bakalářské práce stručným a přehledným způsobem. Podal výčet hlavních výsledků. Správně a úplně zodpověděl všechny dotazy oponenta a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record