Show simple item record

Study course of refractoriness corrosion processes by vanadium basic melt at high temperature

dc.contributor.advisorPtáček, Petrcs
dc.contributor.authorVršecký, Michalcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:25Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:25Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationVRŠECKÝ, M. Studium mechanizmu koroze žáruvzdorných materiálů v soustavě SiO2-Al2O3 taveninami a struskami s vysokým obsahem alkálií a vanadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other89cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24838
dc.description.abstractV této diplomové práci byla analyzována korozní vrstva, vytvořená na žáruvzdorné vyzdívce reaktorů pro zplyňování mazutu. Byl prováděn chemický rozbor pro zjištění obsahu SiO2, Al2O3, ZrO2, Fe2O3 a TiO2. Korozní materiál byl podroben rentgenové analýze a infračervené spektroskopii pro podrobnější zmapování chemického obsahu. Tato práce byla cíleně prováděna ke studiu vlivu mikrostruktury na mechanizmus a kinetiku statické koroze na materiál v soustavě SiO2-Al2O3.cs
dc.description.abstractIn this diploma thesis was analysed layer of corroded material created on refractory lining of reactors for mazut gasification. Samples of corroded material were analysed for SiO2, Al2O3, ZrO2, Fe2O3 a TiO2. Corroded material was further analysed by x-ray and IR spectroscopy to acquire more precise data about chemical composition. This thesis studies the exact effect of microstructure on static corrosion kinetics in system SiO2-Al2O3.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysocehlinité žáruvzdorné materiálycs
dc.subjectvanadová korozecs
dc.subjectkoroze alkalickou taveninoucs
dc.subjectmullitcs
dc.subjectkorund.cs
dc.subjectHighalluminium refractory materialsen
dc.subjectvanadium caused corrosionen
dc.subjectcorrosion caused by alcalic melten
dc.subjectmulliteen
dc.subjectcorundum.en
dc.titleStudium mechanizmu koroze žáruvzdorných materiálů v soustavě SiO2-Al2O3 taveninami a struskami s vysokým obsahem alkálií a vanaducs
dc.title.alternativeStudy course of refractoriness corrosion processes by vanadium basic melt at high temperatureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:05cs
thesis.disciplineChemie materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:06:29en
sync.item.modts2021.11.08 12:16:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeFrank, Vítězslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)cs
but.defencePráce byla prezentována poměrně srozumitelně, přestože ne všechny výsledky byly jasně vysvětleny. Dotazy oponenta zodpověděl diplomant správně. Na dotazy členů komise reagoval diplomant relativně přijatelně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record