Show simple item record

Measurement of the losses in ferromagnetic materials

dc.contributor.advisorPatočka, Miroslavcs
dc.contributor.authorSchnabl, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:47:05Z
dc.date.available2019-04-04T03:47:05Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSCHNABL, J. Měření ztrát feromagnetických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other67321cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24857
dc.description.abstractPrvní část práce se zabývá základním rozdělením magnetických obvodů a materiálů, kterých se užívá pro jejich konstrukci. Následující část se zaměřuje na popis ztrát v magnetických obvodech. Nachází se zde popis hysterezních ztrát a vířivých ztrát. Kapitola obsahuje teoretické podklady pro matematický popis hysterezních a vířivých ztrát. Nachází se zde rozbor ztrát způsobených 1. harmonickou a přídavných ztrát, způsobených vyššími harmonickými. Třetí kapitola práce popisuje měření ztrát ve feromagnetických materiálech. Jsou zde popsány jednotlivé metody, které se používají. Čtvrtá a pátá kapitola práce je věnována praktickému měření hysterezních ztrát 1. fázového transformátoru a měření vířivých ztrát v tlumivce pomocí impulsní metody.cs
dc.description.abstractThe first part of this thesis deals with the basic division of magnetic circuits and materials which are used for their construction. The next section focuses on the description of losses in the magnetic circuit. There is a description of hysteresis losses and eddy losses. The chapter contains the theoretical basis for the mathematical description of hysteresis and eddy losses. There is an analysis of the losses caused by the first harmonious and additional losses caused by harmonics. The third part describes the measurement of losses in ferromagnetic materials. There are all methods that are used. The fourth and fifth chapter is devoted to practical measurement hysteresis losses 1. phase transformer and measuring eddy losses in the inductor using the pulse method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFeromagnetické materiálycs
dc.subjecthysterezní ztrátycs
dc.subjectimpulsní metodacs
dc.subjectmagnetické obvodycs
dc.subjectměření ztrát v magnetických materiálechcs
dc.subjectvířivé ztráty.cs
dc.subjectFerromagnetic materialsen
dc.subjecthysteresis lossesen
dc.subjectpulsed methoden
dc.subjectmagnetic circuitsen
dc.subjectmeasurement of the losses of the magnetic materialsen
dc.subjecteddy losses.en
dc.titleMěření ztrát feromagnetických materiálůcs
dc.title.alternativeMeasurement of the losses in ferromagnetic materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:39cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67321en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:40:29en
sync.item.modts2019.05.18 16:56:01en
dc.contributor.refereeCipín, Radoslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record