Recent Submissions

 • LABORARTORY BRNO 

  Kříž, Petr
  Galerie architektury, umění a designu. Nachází se na brněnské okružní třídě. Nároží křížení ulic Milady Horákové a Koliště. Budova doplňuje linie ulic a zdůrazňuje svůj akcent - nároží, zkosením. Budova galerie vychází z ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Trenz, Miloš
  Město Valašské Meziříčí leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd, což mu dává specifický architektonický ráz. V jeho urbanistické struktuře jsou patrné historické kořeny, sahající do středověku. Jádro města je vymezeno třemi ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dočekalová, Pavla
  Navržený objekt reaguje na komunikační osu vedoucí z náměstí. Ve středu objektu je pasáž, která tuto komunikaci prodlužuje a umožňuje tak průchod z náměstí k sídlišti. Při návrhu musela být zohledněna svažitost terénu. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Pavolová, Soňa
  Polyfunkčný objekt s náplňou funkcie vzdelávacej (Pobočka základnej umeleckej školy Valašské Meziŕíčí) a komerčnej funkcie v parteri. Objekt napĺňa i funkciu obytnú.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Mikulková, Veronika
  Pro řešené území byla zvolena funkce městské knihovny, která v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách, a bytový dům. Budovy svými hmotami dotváří dosud chybějící uliční čáru a reagují na ulice Sokolskou a Poláškovu, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Mazálek, Radim
  Architektonický výraz se snaží být spíše střídmý. Šedý sklocementový obklad má za úkol místo uklidnit a nevytvářet novou dominantu. Zelené lodžie i s menšími dřevěnými pergolami a předstoupenou konzolou rozbíjí hmotu tak ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Foltýnek, Jan
  MÍSTO - Území se nachází v blízkosti historického jádra a bezprostředně přiléhá k hranici ochranného pásma městské památkové zóny a je na jedné z hlavních pěších tras z centra města. ARCHITEKTONICKÁ FORMA - Dům je opticky ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Hroudná, Eva
  Zadáním bakalářské práce bylo vyřešit problematickou parcelu v blízkosti středu města, na kterém se teď nachází záchytné parkoviště. Navrhované funkce domu vychází z potřeb města, těmi jsou především bydlení, parkování, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Valeková, Ivana
  cieľom práce bolo navrhnúť dom na zložitej parcele na hranici historického centra Valašského Meziříčí.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Staffová, Eva
  Navržený objekt se snaží doplnit prostor městského okruhu po bývalých hradbách. Vychází z tradičního tvaru domu s vnitřním dvorem, cílem bylo vytvořit chráněné místo pro klidné posezení v kavárně, které současné náměstí ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Smejkalová, Veronika
  Návrh polyfunkčního objektu se startovními byty na hraně historického jádra města Valašské Meziříčí.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Bártová, Kristina
  Bakalářský projekt řeší komplexně funkční využití nezastavěné parcely v historickém jádru středně velkého moravského města.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kraut, Jan
  urbanistická a architektonická studie polyfunkčního domu ve Valašském Meziříčí
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Hynková, Tereza
  Vzhledem k umístění parcely a její přímé návaznosti na centrum města byla snaha o maximalizaci jejího využití. Byl navržen parter pro komerční využití, který zabírá téměř celý pozemek a zároveň vytvořil platformu pro tři ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Madro, Tomáš
  návrh polyfunkčníhi domu na okraji centra Valašského Meziříčí
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Turcovský, Štefan
  Projekt rešpektuje a naväzuje na dané prostredie. Jasne definuje miesto, charakterizované vzťahmi v okolí. Výtvarne a funkčne vytvára dve samostatné hmoty, ktoré sú však navzájom prepojenené medzipriestorom. Námestie plynule ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Ehlová, Veronika
  Cílem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v centru Valašského Meziříčí. Navržený projekt respektuje historii a urbanistickou typologii místa. Koncept vychází z motivu hradby převedené do současného pojetí, vytvoření ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Jakubíková, Barbora
  Práce se zabývá nápravou poškozeného charakteru města. Kompaktním způsobem zastavuje rozlehlou parcelu na rozhraní historického centra a panelového sídliště. Nová zástavba je v souladu s členěním města. Doplňuje chybějící ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Lakomčíková, Žofia
  Stavebný pozemok sa nachádza južne od centra mesta Valašské Meziříčí. Názov zadania Dům na hraně je výstižným opisom jeho polohy. Parcela leží medzi ulicami Sokolská, ktorá je jednou z hlavných komunikácií v meste a tvorí ...

View more