Recent Submissions

 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. pomocí statistických metod 

  Hrbáčková, Soňa
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů dotčeného subjektu. Cílem práce je za pomoci vybraných metod zhodnotit vývoj ekonomických ukazatelů, jako jsou ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti ...
 • Komunikační mix spediční společnosti 

  Glajcarová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je přiblížit problematiku komunikačního mixu firmy Czech International a.s. Na základně analýzy firmy vlivu vnějšího a vnitřního prostředí je zjištěná momentální situace firmy. Díky zjištěným ...
 • Modelování procesů v IT podniku 

  Mikyska, Vladimír
  Tato práce je zaměřená na procesy, konkrétně na vytvoření procesních map v IT podniku. Ve své teoretické části na začátku rozebírá, co je to projekt a řízení projektů. Dále popisuje procesní prostředí a rozebírá co je to ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Vaculík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace zkoumané společnosti v letech 2007 – 2011s použitím vybraných elementárních metod finanční analýzy na základě informací obsažených v účetních výkazech společnosti a ...
 • Analýza systému hodnocení a odměňování pracovníků a návrh změn ve vybrané společnosti 

  Kamenovská, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů odměňování a motivace a metodami hodnocení. V praktické části je popsán ...
 • Daňová optimalizace ve vybrané společnosti 

  Bednářová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací ve zvolené společnosti ve smyslu co nejnižšího daňového zatížení. Autorka se zaměří především na daň z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Dále práce bude ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Jelčová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu rozvoje společnosti Ford Szilcar, s.r.o. V teoretické části jsou obsaženy informace o tvorbě podnikatelského záměru. Druhá část, která se zabývá vlastní ...
 • Návrh na zlepšení komunikace a řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Hydroma, spol. s r. o. 

  Mandíková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení komunikace a řízení vztahů se zákazníky společnosti Hydroma, spol. s r.o. V teoretické části autor klade důraz na pochopení významu CRM a popisuje marketingovou komunikaci. Praktická ...
 • Technická analýza 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických veličin v ekonomické oblasti se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje emisím, které jsou zahrnuty v Prime Market Indexu ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů 

  Klíma, Josef
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů. Posuzuje jejich stravovací a pohybové návyky a předkládá návrhy řešení na zlepšení. Předkládá teoretické poznatky o zdravém životním stylu ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Ftáčnik, Peter
  Základné fungovanie podniku je založené na jednotlivých výrobných článkoch. Ak chceme, aby celý podnik fungoval dobre, treba sa zaujímať o bezpečnosť práce vo výrobe. Cieľom bakalárskej práce bude analýza konkrétneho a ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických modelů v rámci ekonomických ukazatelů se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje nejlikvidnějšímu trhu finančních instrumentů, ...
 • Zřízení společnosti zajišťující péči o zdravotní stav zaměstnanců 

  Bartoň, Jaromír
  Hlavním tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru na zřízení společnosti zajišťující péči o zdravotní stav zaměstnanců. Teoretické část se zabývá základními informacemi o podnikatelském ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Pasdiora, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingové strategie společnosti Rely servis s.r.o., která se zabývá prodejem vozů značky Hyundai a nabídkou doprovodných služeb. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Maraczková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace ve společnosti pod fiktivním názvem ABC, s. r. o. pomocí ukazatelů finanční analýzy za posledních pět let. Veškerá data použita pro analýzu vychází z poskytnutých ...
 • Návrh optimalizace výrobních procesů 

  Šašinka, Viktor
  Obsahem bakalářské práce je návrh optimalizace výrobních procesů energetické společnosti specializující se na výrobu a distribuci tepla a energie v rezidenční oblasti města Uherský Brod. Řešení vyplývá z analýzy firemních ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Denev, Alex
  Bakalářská práce zhodnotí ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP S.R.O a zlepší obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýz podniku bude proveden návrh zlepšení.
 • Stroje pro elektroerozivní obrábění 

  Šustrová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor základních možností nekonvenční technologie elektroerozívního obrábění. V rámci práce byl prováděn rozbor stávajících možností elektroerozívních strojů od jednotlivých výrobců s ...
 • Toolmanagement a produktivita firmy 

  Bukovský, Tomáš
  Bakalárska práca je vypracovaná na Fakulte podnikateľskej VUT v Brne v rámci odboru Ekonomika a procesný management, program Ekonomika a management. Práca je rozdelená do štyroch častí, pričom prvá časť sa zaoberá teoretickými ...
 • Analýza a návrh webového portálu firmy TOPPEX, s.r.o. 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a návrh zlepšení konstrukce interaktivního webového portálu, jehož součástí je návrh zlepšení nosné konstrukce webu, seo optimalizace a statistického vyhodnocení získaných dat z ...

View more