Now showing items 99-118 of 510

 • Ekonomické přínosy z nového CNC stroje ve firmě 

  Lipinský, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá ekonomickým přínosem z nasazení nového CNC stroje ve strojírenské výrobě. Je zpracovávána pro strojírenský podnik Romotop spol. s r.o., kde CNC stroj nahrazuje starší technologie. Analýza ...
 • Ekonomické srovnání přípravy výroby polotovaru 

  Jamborová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na ekonomické srovnání klasické metody plošného tváření - stříhání a vybraných nekonvenčních metod dělení materiálu. Hlavním cílem práce je zjistit, která z vybraných metod dělení materiálu pro ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku nákupem konkrétní společností. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické části ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku v obchodní společnosti 

  Mojžíšová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem. Teoretickou část vymezují jednotlivé možnosti financování: z vlastních zdrojů, úvěru a leasingu. V praktické části jsou ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku v obchodní společnosti 

  Ekrt, Nicole
  Bakalářská práce se zaměřuje na různé formy financování dlouhodobého majetku. Informuje o finanční situaci obchodní společnosti, a možnostech financování nového pořizovaného dlouhodobého majetku (tahač). Porovnává nabídky ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Valíček, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o přípravě projektů financovaných z fondů Evropské unie a pomáhá blíže objasnit danou problematiku. Konkrétně se zabývá operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní informace ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Janhubová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou projektu a možnostmi jeho financování. Jelikož v dnešní době mnoho firem využívá pro své projekty dotací poskytovaných Evropskou unií jeví se tato možnost jako vhodná alternativa ...
 • Finanční analýza podniku 

  Capyková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou energetické společnosti E.ON, s. r. o. v letech 2008 – 2011. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsem uvedla metody finanční analýzy. ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Tomalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny a.s. Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2007-2011 pomocí analýzy účetních výkazů a na základě výsledků provedené finanční ...
 • Finanční hodnocení podniku 

  Ředinová, Tereza
  Bakalářská práce na téma: "Finanční hodnocení podniku" je rozdělena do dvou částí. V první části je teoreticky vymezena finanční analýza, její uživatelé, zdroje a vybrané bonitní a bankrotní modely. Druhá část je zaměřena ...
 • Fundamentální akciová analýza (Pegas Nonwovens) 

  Pavlík, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je fundamentální analýza akcií společnosti PEGAS NONWOVENS SA za pomoci využití veřejně dostupných zdrojů navazujících na danou akcii. Tato práce dále obsahuje teoretický popis metod ...
 • Hedging měnového rizika 

  Kuruc, Oliver
  Bakalářská práce „Hedging měnového rizika“ je v první části věnována teoretickým východiskům finančních derivátů. Na začátku jsou popsány a charakterizovány jednotlivé kategorie a druhy finančních derivátů. Dále zde bude ...
 • Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve firmě AUTODOPRAVA Josef Drda 

  Drda, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh hodnotícího nástroje pro zaměstnance vybrané firmy z více různých hledisek. Dále se bude jednat o návrh jak zaměstnance odměňovat, a v neposlední řadě se zmíním o motivaci. Finální návrh ...
 • Hodnocení financní situace spolecnosti a návrhy na její zlepšení 

  De Valerio, Marcel
  Hlavní náplní bakalářské práce je finanční situace vybrané společnosti pomocí vybraných metod finančních analýz. Zpracování finanční analýzy je prováděno během období 2007 – 2011. Dalším cílem je zjistit slabé stránky v ...
 • Hodnocení financní situace spolecnosti SPIN SERVIS s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Tomáš
  Bakalářská práce hodnotí ekonomickou situaci společnosti SPIN SERVIS s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v rozmezí let 2008 - 2011. Analýza jednotlivých ukazatelů prozkoumá finanční zdraví společnosti a doporučí ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Veselý, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční pozice a výkonnosti společnosti STAVOS Brno, a.s. a návrhy na její zlepšení prostřednictvím strategické analýzy externího a interního prostředí podniku a použitím ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Němčík, David
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Nástrojárna MM, s.r.o. Cílem práce je posoudit finanční situaci podniku za pomoci metod finanční analýzy, na jejichž základě jsou odhaleny nedostatky a navrhnuta ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Veselý, Marek
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti EVEKTOR, společnost s ručením omezeným, v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy a jeho zabezpečením pomocí informačních systémů. Po ...