Now showing items 152-171 of 510

 • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

  Chalupa, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...
 • Marketing vybraného sportovního zařízení 

  Maštalíř, Adam
  Bakalářská práce Marketing vybraného sportovního zařízení se zabývá analýzou současného stavu marketingu házenkářského klubu Handball KP Brno s cílem vytvořit doporučení na jeho zlepšení. Teoretická část uvádí do problematiky ...
 • Marketingová strategie 

  Andrýsková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro státní podnik Povodí Moravy, s. p. Obsahuje zjištění současného stavu marketingové strategie a návrhy na možná zlepšení, která povedou k získání nových ...
 • Marketingová strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na investiční zlato a stříbro v České republice 

  Líbezný, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na zlato a stříbro v České republice, analýzou současné situace na trhu drahých kovů a zhodnocením marketingu ...
 • Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service 

  Pernica, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen marketingový mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, který povede k získání ...
 • Marketingový mix města Slavkov u Brna a jeho okolí 

  Lužová, Veronika
  Bakalářská práce „Marketingový mix města Slavkov u Brna a jeho okolí“ se zabývá úpravou stávajícího marketingového mixu a navržením turistických produktů destinace, které zvýší cestovní ruch ve Slavkově u Brna a jeho okolí, ...
 • Marketingový mix Restaurace Na chalupě 

  Kubíková, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingu a především marketingového mixu. Tedy na známé definice marketingu, marketingová prostředí a rozbor marketingového mixu, kde jsou zmapovány všechny jeho části (Produkt, ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Vénosová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je provést analýzu současné situace fitness centra na Konečné za pomoci zejména marketingového mixu a situačních analýz. Tyto rozbory jsou opřeny o teoretická východiska, která jsou uvedena v ...
 • Marketingový mix společnosti LAZAM CZ s.r.o 

  Vágner, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového mixu společnosti LAZAM CZ, s. r. o. První, teoretická, část obsahuje vysvětlení pojmů a problematiky marketingu, marketingového mixu samotného a následně použitých ...
 • Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o. 

  Eclerová, Aneta
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o.“ je analýza současného stavu společnosti a návrh na jeho zlepšení pomocí jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří ...
 • Marketingový mix ve službách 

  Tesařík, Libor
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix živnosti Radima Horenského“ je analýza marketingového mixu a návrh vhodných opatření. Teoretická část se zabývá základními pojmy marketingového mixu a vysvětluje základní pojmy ...
 • Marketingový mix vybrané firmy 

  Obrtel, Gabriel
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu marketingu ve společnosti ACO Industries k. s. a obsahuje návrh na jeho zlepšení. Teoretická část definuje marketing nejprve z nejobecnějšího hlediska, poté ...
 • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

  Petroš, Karel
  Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...
 • Marketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o. 

  Běčáková, Hana
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Daniel’s Donuts, s.r.o. a následné zavedení těchto marketingových strategií do řízení společnosti. Tato firma se zabývá nejen ...
 • Marketingový plán pro SPINEA, s.r.o. 

  Adamjaková, Monika
  Obsahom bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre firmu SPINEA s.r.o. . Práca je rozdelená do 4 častí. Prvá časť sa zaoberá vymedzením problému a vytýčením cieľov. Druhá časť práce popisuje teoretické východiská, ...
 • Marketingový výzkum (pro firmu, organizaci, aktuální zadaný problém) 

  Kováčová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti FIWA servis s.r.o. Teoretická část práce se věnuje vymezení hlavních marketingových pojmů, metodami a technikami marketingového výzkumu. ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka Mediterran Slovakia, s.r.o. 

  Holík, Dóra
  Bakalárska práce sa zaoberá s výskumom spokojnosti zákazníka u firmy Mediterran Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť a vykonávať marketingový výskum. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je vyjadrená problematika ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s produkty bankovních institucí 

  Hurta, Adam
  Bakalářská práce se věnuje marketingovému výzkumu spokojenosti veřejnosti s produkty bankovních institucí. Je zaměřena na analýzu základního bankovního produktu konkrétních bank působících na českém bankovním trhu. Teoretická ...
 • Mentální trénink pro tenisty 

  Dobrovolný, Filip
  Předmětem bakalářské práce je návrh mentálního tréninku pro tenisty pro zvolený tenisový oddíl. Tato práce obsahuje všechny potřebné informace, které jsou nutné k vytvoření konkrétního mentálního tréninku pro závodní ...
 • Metodika návrhu implementace elektronického obchodu 

  Šmýd, Radek
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možnost návrhu a založení internetového obchodu ve společnosti HANZA SPORT plus, s.r.o. s maximálním ohledem na úspěšnost výsledného řešení. Tato práce je rozdělena do logických celků, ...