Now showing items 180-199 of 510

 • Navrh databáze pro Fitcentrum Strážnice 

  Šebesta, Vladimir
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření SQL databáze pro Fitcentrum Strážnice, která bude sloužit k vedení Fitcentra, jež se skládá z obchodu a tělocvičny.
 • Náklady a přínosy zdravého životního stylu pro zaměstnance a jeho zaměstnavatele 

  Prax, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů při absenci zaměstnanců v pracovní neschopnosti. Pomocí průzkumu je posouzena hodnota přímých i nepřímých nákladů. Dále se práce zabývá možností snížení těchto nákladů pomocí ...
 • Náklady sezonních zařízení s aplikací nového zákoníku práce 

  Kulčár, Jan
  Cílem mé práce je analyzovat personální management vybraných sezonních sportovních zařízení a zjistit, jestli se náklady na zaměstnance zvedly nebo snížily po tom, co vstoupila v platnost novela zákoníku práce 2012. ...
 • Nástroje komunikačního mixu pro podniky zabývající se vlasovou kosmetikou 

  Mikulová, Monika
  Tato práce se zabývá jednotlivými nástroji komunikačního mixu, které se v praxi vyskytují a využívají. První část přibližuje průběh komunikace a rozebírá jednotlivé druhy komunikačního mixu. Poukazuje i na nově se objevující ...
 • Návrh a implementace automatizovaného eshopu do firmy 

  Nejedlý, Lukáš
  Tato bakalářská práce se ve své teoretické částí zabývá technologiemi používanými v prostředí internetu. Analytická část řeší stávající stav internetového obchodu firmy Pevatools. Výstupem práce je návrh automatizovaného ...
 • Návrh a implementace části IS 

  Halász, Martin
  Základom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia časti informačného systému. Práca obsahuje analýzu vnútorného, vonkajšieho a odborového okolia svadobného salónu Lili a analýzu súčasného stavu webovej prezentácie.
 • Návrh a implementace elektronického obchodu 

  Kočár, Radek
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci elektronického obchodu. Je v ní zdokumentován proces tvorby partnerského elektronického obchodu a zhodnocena použitá řešení. Výsledkem práce je funkční elektronický obchod ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro základní a střední školy 

  Hrdina, Norbert
  Tato práce je vypracována na základě získaných zkušeností a požadavků z oblasti informačních systémů využívaných ve školství a jejím výsledkem je plnohodnotný webový informační systém. Součástí práce je vlastní aplikace ...
 • Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. ...
 • Návrh části informačního systému pro firmu Webwings, s.r.o. 

  Kobelka, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku analýzy a návrhu části informačního systému pro firmu Webwings s.r.o. Firma Webwings s.r.o. dostala za úkol vytvořit pro svého klienta – Středisko Řehoře Mendla v Brně – informační ...
 • Návrh databáze pro efektivní fungování penzionu 

  Kornelly, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze, který má zefektivnit činnosti probíhající v penzionu Rumburak s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky, následně jsou zanalyzovány ...
 • Návrh distribuční logistiky ve vybrané společnosti s využitím metody TOC 

  Pisarovský, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na fungování distribuční logistiky podniku za použití nástrojů teorie omezení (TOC). Soustředí se na analýzu základních procesů, hledání jejich úzkých míst a následnou úpravu těchto nedostatků ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Bernáth, Marek
  Témou tejto práce je návrh časti informačného systému firmy. Obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a konkrétne procesy, ktoré prebiehajú pri správe zákazníkov. Výsledkom je návrh zmien procesov systému, ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro pneuservis 

  Pejchal, Lubomír
  Obsahem této práce je zaměření se na využití informačních technologií pro zlepšení situace firmy Top Servis Libivá s.r.o. na trhu. Práce obsahuje teoretické uvedení do řešeného problému a následně zhodnocení stávajícího ...
 • Návrh elektronického 3D katalógu 

  Ďurovcová, Andrea
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riešenia elektronického 3D katalógu sortimentu tovaru fiktívnej firmy. Práca poskytuje teoretický základ 3D modelovania a metód, ktoré sa tu využívajú. Popisuje niektoré možnosti ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Dekýš, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzou a návrh elektronického obchodu pre firmu pôsobiacu v oblasti zdravej výţivy a na návrh jeho propagácie na internete podľa moderných trendov.
 • Návrh elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Kucbel, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu pro prodej počítačových her, který je založen na bázi dropshippingu. V teoretické části jsou popsány technologie, pomocí kterých bude elektronický obchod ...
 • Návrh elektronického obchodu pre firmu AUTOP 

  Mešková, Lucia
  Bakalárska práca sa zaoberá zavedením elektronického obchodu do firmy AUTOP – Jiří Povolný, ktorá sa zameriava predovšetkým na predaj automobilových súčiastok, doplnkov a náhradných dielov. Cieľom je charakterizovať ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Milibabka s.r.o. 

  Blahut, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení elektronického obchodu pro společnost Milibabka s.r.o. zabývající se komisním prodejem zboží, zástavou a výkupem drahých kovů. Zejména pak analýzou současného stavu na trhu a ...