Now showing items 305-324 of 510

 • Oceňování zásob 

  Baranovičová, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou rozdielov vo vykazovaní oceňovania zásob podľa českej účtovnej legislatívy a podľa IFRS/IAS. Samostatnou časťou bakalárskej práce je aplikácia zistených teoretickým poznatkov na konkrétnom ...
 • Optimalizace daně z příjmu právnických osob 

  Šebestová, Michaela
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou daně z příjmu právnických osob. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zaměřila na základní pojmy z oblasti daní z příjmu a na postup výpočtu daně z příjmu ...
 • Optimalizace elektronického marketingu 

  Přidal, Martin
  Obsahem této práce je zpracování návrhu na model optimalizace elektronického marketingu pro firmu Multisys Přerov. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první se bude jednat o zpracování teoretické problematiky ...
 • Optimalizace finančního zdraví výrobního podniku AKORD, spol. s r.o. 

  Koudelková, Petra
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace podniku AKORD, spol. s r. o. v období mezi lety 2007 až 2011 za pomoci vybraných ukazatelů a metod finanční analýzy. Cílem práce je vypracování finanční analýzy ...
 • Optimalizace hlavních podnikových procesů 

  Garčár, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace hlavních podnikových procesů v obchodní společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje vybrané metody optimalizace ...
 • Optimalizace materiálového toku ve výrobní společnosti 

  Novakov, Ivan
  Bakalárska práca spracováva optimalizáciu materiálového toku vo výrobnej spoločnosti. Práca popisuje, na základe znalosti z odbornej literatúry, materiálový tok, základné pojmy súvisiace s materiálovým tokom, metódy Kanban, ...
 • Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu 

  Toman, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje popisu a analýze činností hokejového klubu HC ORLI ZNOJMO, s.r.o. a následné optimalizaci vybraných činností (nákladů na jeho chod). Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou ...
 • Optimalizace webových stránek 

  Koc, Dušan
  Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje potřebné změny v oblasti SEO optimalizace webových stránek pro firmu DNA CZ. Navržená optimalizace by měla stránky dostat na co nejlepší pozici v internetových vyhledávačích a ...
 • Optimalizace zdanění rodiny 

  Pokorný, Kryštof
  Bakalářská práce se zaměřuje především na seznámení s platnou legislativou, která se týká možnosti legální optimalizace daňové povinnosti a souvisejících odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění rodiny, respektive ...
 • Optimalizace zdanění studentů 

  Hudec, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů studentů. Je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje daňové teorii, obsahuje vysvětlení základních pojmů. Druhá část se zabývá obecnou teorií daně z příjmů fyzických osob. ...
 • Optimalizace zdanění vybrané právnické osoby 

  Halasová, Jana
  Práce je zaměřena na eliminaci daňové povinnosti vybraného právního subjektu v rámci platných zákonů ČR. První část je zaměřena na zpracování teoretického přehledu daňové problematiky, základních pojmů, daňového systému a ...
 • Optimalizace zdrojů neziskových organizací 

  Němec, Tomáš
  Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytující sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje ...
 • Organizace a řízení tréninkového centra mládeže golfového sportovního klubu 

  Vlašínová, Radka
  Předmětem bakalářské práce je řízení a organizace Tréninkového centra mládeže golfového sportovního klubu. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, vysvětluje základní pojmy v oblasti managementu. Praktická část ...
 • Organizace outdoorových kurzů pro veřejný sektor 

  David, Pavel
  Práce popisuje základní a podstatné atributy uskutečnění specificky zaměřených outdoorových kurzů.
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Czeczotková, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením ideálního způsobu financování nového automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. Porovnává různé způsoby pořízení, především úvěr a leasing a hledá variantu, která za ...
 • Podmínky zřízení a udržení provozuschopnosti kondičního centra pro fitness 

  Procházková, Monika
  Práce se zaměřuje na zřízení provozuschopného fitness centra se specifickým zaměřením.
 • Podnikatelský plán 

  Urbánková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení BIO restaurace se samoobsluhou v Brně. První část práce obsahuje teoretické znalosti potřebné pro založení společnosti a s tím související ...
 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský plán 

  Urbánková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru na založení malé ekofarmy, kde by se ze začátku převážně pěstovala zelenina a ovoce a následně by se tyto plodiny prodávaly spotřebitelům. Teoretická část ...
 • Podnikatelský plán 

  Horák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského záměru pro čajovnu japonského typu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy např. podnikatel, podnik, podnikání, podnikatelský záměr. Dále obsahuje ...