Now showing items 320-339 of 510

 • Podmínky zřízení a udržení provozuschopnosti kondičního centra pro fitness 

  Procházková, Monika
  Práce se zaměřuje na zřízení provozuschopného fitness centra se specifickým zaměřením.
 • Podnikatelský plán 

  Urbánková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení BIO restaurace se samoobsluhou v Brně. První část práce obsahuje teoretické znalosti potřebné pro založení společnosti a s tím související ...
 • Podnikatelský plán 

  Vítek, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého výrobního podniku v oblasti sedacího nábytku bez pevné vnitřní konstrukce. Podnikatelská činnost bude zpočátku provozována jako živnostenské ...
 • Podnikatelský plán 

  Urbánková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru na založení malé ekofarmy, kde by se ze začátku převážně pěstovala zelenina a ovoce a následně by se tyto plodiny prodávaly spotřebitelům. Teoretická část ...
 • Podnikatelský plán 

  Horák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského záměru pro čajovnu japonského typu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy např. podnikatel, podnik, podnikání, podnikatelský záměr. Dále obsahuje ...
 • Podnikatelský plán - výstavba sportovního zařízení 

  Teršl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektu sloužícímu ke zhodnocení sportovního zařízení s označením Zip-Line. Tento projekt má sloužit jako podklad k co možná nejobjektivnějšímu posouzení celé atrakce jak z hlediska ...
 • Podnikatelský plán - založení soukromé mateřské školy 

  Vildová, Ilona
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v oblasti Brno-venkov, přímo v obci Želešice. Na základě osobních a zjištěných poznatků a z analýzy vnitřního a ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření společnosti TOP servis spol. s r.o. 

  Remiš, Ivo
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán, který má posloužit pro vytvoření pobočky. Pobočka má za úkol rozšířit obchodní oddělení společnosti TOP servis spol. s r.o. V práci jsou vypočítány náklady na vzniklou ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj Krematoria Hustopeče s.r.o 

  Hanák, Mirek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro rozvoj podniku Krematorium Hustopeče s.r.o. Zabývá se analýzou současného stavu firmy a analýzou jejího prostředí. Hlavním cílem práce je návrh na ...
 • Podnikatelský plán pro založení fitness&wellness centra 

  Tomašík, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení nového podniku v oblasti sportu a relaxace. Konkrétně se jedná o fitness&wellness centrum. Při sestavování byla provedena analýza trhu, ...
 • Podnikatelský plán pro založení hotelu a výcvikového střediska pro psy 

  Glatzner, David
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení hotelu a výcvikového střediska pro psy v obci Kunštát na Moravě. Návrh vychází z analýzy potřeb trhu. Průzkum trhu je primárně založen na dotazníkovém šetření ...
 • Podnikatelský plán pro založení restaurace 

  Mrňousová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení restaurace. Vymezuje základní živnostenské pojmy, zákonné požadavky a teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. ...
 • Podnikatelský plán pro založení tanečního studia 

  Kleinová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení tanečního studia ve Valašském Meziříčí. Bakalářská práce obsahuje teorii nezbytnou pro jeho vytvoření, analýzu trhu a zákazníků, marketingový plán, ...
 • Podnikatelský plán pro založení živnosti v oblasti daňového a účetního poradenství 

  Straková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá založením živnosti v oblasti daňového a účetního poradenství v okrese Blansko. Cílovou skupinou jsou živnostníci, malé a střední firmy, kterým jsou poskytovány účetní a daňové služby. Práce ...
 • Podnikatelský plán rozvoje firmy EMKO Case a.s. formou vytvoření elektronického obchodu 

  Filkuka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je zhotovení podnikatelského plánu pro rozvoj firmy EMKO Case a.s. Práce je rozdělena na čtyři části. První uvádí cíle a metody řešení. Druhá, teoretická část, popisuje významné pojmy spojené s ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zimová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se zavedením online pokeru na tuzemském trhu, kde by byla možnost hrát za peníze. V současné době lze online poker hrát u společností sídlící mimo území České republiky, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Chludová, Markéta
  Bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského záměru na zřízení penzionu s restaurací a vinným sklípkem. V práci jsou teoretické poznatky, nutné k založení podniku, zhodnocení situace na trhu, nastínění realizace projektu ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mrázková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru na založení ořechového sadu. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, v další části jejich převedení do praxe. Dále je rozpracován postup pro ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zvadová, Lenka
  Tato bakalářská práce zpracovává podnikatelský plán pro rozšíření podnikatelské činnosti OSVČ. V úvodu popisuje teoretické poznatky. Následně analyzuje současnou situaci konkrétního podnikatelského subjektu, navrhuje způsoby ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pártlová, Monika
  Vypracovaná bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru (zvýšení prodejnosti specializovaného dřevěného nábytku), na získání většího tržního podílu na trhu a rozšíření portfolia nových ...