Now showing items 387-406 of 510

 • Racionalizace nákupní logistiky podniku 

  Suchel, Michal
  Tato bakalářská práci se zaměřuje na nákupní logistiku v podniku ELIT CZ, spol. s r.o. a návrhy na její zlepšení. Součástí práce je část teoretická, analytická a poslední částí je část řešitelská, ve které se pokusím ...
 • Racionalizace nákupní logistiky ve společnosti Grafobal a. s. 

  Balát, Dominik
  Táto bakalárska práca je zameraná na nákupnú logistiku akciovej spoločnosti Grafobal so sídlom v Skalici, ktorej hlavnou výrobnou činnosťou je výroba obalov z hladkej lepenky. V práci sa zameriavam najmä na hodnotenie ...
 • Reklama a její vliv na spotřebitele 

  Daněk, Jan
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na pojem reklama, na její historii, dělení reklamy a reklamních médií a také na spotřebitele a jeho spotřební chování a faktory ovlivňující nákupní chování. V praktické části ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě kancelářského objektu 

  Šebrle, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě ve společnosti Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o. Následně byl vypracován návrh nové sítě dle požadavků investora. V práci jsou ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu Eltes s.r.o. 

  Smejkal, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na počítačové sítě, konkrétně na rekonstrukci počítačové sítě pro firmu Eltes s.r.o. Obsahem práce je zanalyzovat současný stav jak budovy, tak i dosavadního řešení počítačové sítě v této ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu TILL s.r.o. 

  Jílek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí počítačové sítě pro firmu Lisovna TILL s.r.o. Konkrétně vychází z analýzy dvou budov, které firma vlastní a do kterých je zapotřebí zavést novou univerzální kabeláž z důvodu modernizace ...
 • Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server 

  Kolmačka, Pavel
  Bakalářské práce pojednává o problematice reportingu, jako jednoho z hlavních zdrojů informací při rozhodování, ať už z pohledu vedení projektů, nebo firmy jako celku. První část práce se zabýva analýzou současného stavu ...
 • Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server 

  Kolmačka, Pavel
  Bakalářské práce pojednává o problematice reportingu, jako jednoho z hlavních zdrojů informací při rozhodování, ať už z pohledu vedení projektů, nebo firmy jako celku. První část práce se zabýva analýzou současného stavu ...
 • Režim přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví 

  Balášová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového režimu daně z přidané hodnoty, a to přenesením daňové povinnosti ve stavebnictví. Popisuje základní principy a teoretická východiska, která jsou dále použita k řešení ...
 • Rizika ve finančních krizích v bankovním sektoru 

  Magic, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu rizík súvisiacich so vznikom krízy v bankovom sektore. Práca je rozdelená na tri hlavné tematické bloky. Prvý, teoretický, prezentuje teoretické východiská a v súčasnosti používané ...
 • Rozdíly ve vykazování dlouhodobého majektu dle české účetní legislativy a dle US GAAP ve společnosti ABB s.r.o. 

  Kilinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vymezení rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle amerických US GAAP. Tyto rozdíly jsou specifikovány na účetních výkazech společnosti ABB s. r. o. za ...
 • Rozšíření strukturované kabeláže kancelářského objektu 

  Saniter, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je rozšíření současné počítačové sítě v kancelářském objektu společnosti Inva group a.s. První část této práce je zaměřena na analýzu současného stavu jak původní sítě, tak budovy, kde bude ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti 

  Žamberská, Šárka
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti.“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti města Třebíč. Práce je rozdělena na tři hlavní ...
 • Rozvoj komunikačních aktivit firmy 

  Andrlová, Zuzana
  Bakalárska práca definuje pojem marketingový mix podniku, konkrétne sa špecializuje na oblasť public relations. V prvej časti sú uvedené základné teoretické východiská marketingu, druhá časť analyzuje energetickú spoločnosť ...
 • Rozvoj komunikačního mixu firmy 

  Křivánková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikačního mixu společnosti působící na B2B trhu. Teoretická část vysvětluje důležité pojmy, které souvisejí s touto problematikou. Především se jedná o komunikační mix na B2B ...
 • Rozvoj komunikačního mixu obchodní firmy 

  Košnarová, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá sestavením návrhu marketingové podpory prodeje pro společnost Auto RS, v. o. s., která se specializuje na prodej autodílů pro všechny typy vozidel, distribuci příslušenství a distribuci pohonných ...
 • Řízení a plánování projektu 

  Vlasák, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá řízením a plánováním projektu Letní školy inovací na Vysokém učení technickém v Brně. Práce podrobně analyzuje prostředí projektu v souvislosti s činností Mezinárodního studentského klubu na VUT. ...
 • Řízení lidských zdrojů Magistrátu města Brna 

  Haasová, Veronika
  Bakalářská práce Řízení lidských zdrojů Magistrátu města Brna je zaměřena na význam lidských zdrojů ve veřejné správě. Specifikuje jednotlivé postupy při výkonu činností v oblasti řízení lidských zdrojů. Závěrečná část ...
 • Řízení logistického toku ve výrobním podniku 

  Nagyová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením logistického toku ve vybraném výrobním podniku. Analýza je provedena ve společnosti Medin, a. s., která je největším českým výrobcem lékařských implantátů a nástrojů. Práce je zaměřena ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...